Wizyta studyjna partnerów zagranicznych projektu ATM for SMEs w Polsce

Data opublikowania: 9 października 2017
Przemówienie Grzegorza Orawca - dyrektora Departamentu Polityki Regionalnej UMWŚ
Przemówienie Grzegorza Orawca - dyrektora Departamentu Polityki Regionalnej UMWŚ

W dniach 4-5 października br. w Sandomierzu oraz Starachowicach odbyła się wizyta studyjna partnerów projektu ATM for SMEs, której organizatorem był Departament Polityki Regionalnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego w Kielcach. Tematem przewodnim wizyty był wpływ mikrofinansowania na lokalny poziom zatrudnienia.

Pierwszy dzień międzynarodowego wydarzenia, który odbył się w Sandomierzu otworzył Grzegorz Orawiec – Dyrektor Departamentu Polityki Regionalnej. Po części wprowadzającej zarówno lokalni interesariusze projektu jak i zagraniczni partnerzy reprezentujący instytucje mikrofinansujące, instytucje otoczenia biznesu oraz podmioty publiczne zaprezentowały działania podejmowane w celu rozwijania przedsiębiorczości oraz realizowane programy ukierunkowane na wspieranie zatrudnienia w swoich Regionach.

Po części konferencyjnej uczestnicy spotkania odbyli wizytę w Klasztorze św. Jakuba w Sandomierzu oraz przedsiębiorstwie „Akademia Tatuażu i Urody Piotr Baska”, które dzięki mikrofinansowaniu mogło poszerzyć gamę swoich usług.

Drugi dzień wizyty, który miał miejsce w Starachowicach otworzył Marek Szczepanik – Członek Zarządu Województwa Świetorzyskiego, który podkreślił  znaczenie mikrofinansowania we wspieraniu lokalnego rynku zatrudnienia. Następnie odbyły się prezentacje działań i programów podejmowanych na rzecz promowania samozatrudnienia oraz wspierania lokalnego rynku pracy przez Agencję Rozwoju Regionalnego Starachowice, a także Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach. W trakcie spotkania miało również miejsce elektroniczne zatwierdzenie umowy o pożyczkę w ramach pilotażowego narzędzia Ministerstwa Rozwoju „ Pożyczki na kształcenie”, finansowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, ukierunkowanego na wsparcie kształcenia ustawicznego. Uroczystego zaakceptowania wniosku dokonał Marek Szczepanik – Członek Zarządu Województwa Świętokrzyskiego oraz Ryszard Nosowicz – Prezes Agencji Rozwoju Regionalnego Starachowice, będącej jednym z dwóch operatorów programu.

Następnie uczestnicy wizyty wzięli udział w warsztatach, których głównym celem była dyskusja oraz uzyskanie dobrych rozwiązań i odpowiedzi na problemy, bariery, wady,  zalety i wpływ na lokalną gospodarkę w kontekście udzielania dotacji i instrumentów zwrotnych.

W wizycie wzięli udział lokalni interesariusze projektu : Fundusz Pożyczkowy Województwa Świętokrzyskiego Sp. z o.o., Świętokrzyski Fundusz Poręczeniowy Sp. z o.o., Krajowe Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości, Ośrodek Promowania Przedsiębiorczości Rolnej w Sandomierzu oraz Agencja Rozwoju Regionalnego w Starachowiach, przedstawiciele zagranicznych partnerów:  Zala County Foundation Enterprise Promotion (Węgry), Fejér Enterprise Agency (Węgry), CEEI-Burgos (Hiszpania), Ministry for National Economy (Węgry), The European Microfinance Network (Belgia), PORA Regional Development Agency of Podravina and Prigorje (Chorwacja), Microfinance Norway (Norwegia), KIZ SINNOVA (Niemcy), Region Sardinia (Sardynia), a także przedstawiciele władz samorządowych, lokalni przedsiębiorcy oraz Departamentu Polityki Regionalnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego.

Projekt Access to Microfinance for Small and Medium-sized Enterprises  - Dostęp do mikrofinansowania dla małych i średnich przedsiębiorstw (ATM for SMEs), którego jednym z partnerów jest Województwo Świętokrzyskie, realizowany jest w ramach Programu INTERREG EUROPA.  Głównym celem projektu jest porównanie sytuacji dotyczącej mikrofinansowania sektora MŚP w ośmiu krajach europejskich, a także wymianę dobrych, już sprawdzonych praktyk i modeli funkcjonujących w Polsce, Hiszpanii, Niemczech, Włoszech, Chorwacji, Norwegii, Belgii i na Węgrzech.

Galeria zdjęć

Przemówienie Grzegorza Orawca - dyrektora Departamentu Polityki Regionalnej UMWŚ
Przemówienie Grzegorza Orawca - dyrektora Departamentu Polityki Regionalnej UMWŚ
Przemówienie Marka Bronkowskiego - burmistrza Sandomierza
Drugi dzień wizyty studyjnej partnerów zagranicznych projektu ATM for SMEs w Polsce
Elektroniczne zatwierdzenie umowy o pożyczkę w ramach pilotażowego narzędzia Ministerstwa Rozwoju „Pożyczki na kształcenie”
Warsztaty w ramach projektu ATM for SMEs
Warsztaty w ramach projektu ATM for SMEs
Warsztaty w ramach projektu ATM for SMEs
Warsztaty w ramach projektu ATM for SMEs
Warsztaty w ramach projektu ATM for SMEs
Warsztaty w ramach projektu ATM for SMEs