Spotkania informacyjne dotyczące Funduszy Europejskich na rozwój działalności gospodarczej

Data opublikowania: 12 października 2017
Spotkanie informacyjne poświęcone wsparciu na rozwój działalności gospodarczej
Spotkanie informacyjne poświęcone wsparciu na rozwój działalności gospodarczej

Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich działające w strukturze Departamentu Polityki Regionalnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego przeprowadziły cykl spotkań informacyjnych poświęconych wsparciu na rozwój działalności gospodarczej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego.

Podczas spotkań można było dowiedzieć się o szczegółach konkursu do działania 2.5 „Wsparcie inwestycyjne sektora MŚP”. Dokumenty na ten nabór można składać do 31 października 2017 r., a dotacje będą przeznaczone na rozwój świętokrzyskich małych i średnich firm w zakresie inwestycji związanych z rozwojem przedsiębiorstwa, wprowadzeniem nowych produktów i/lub usług, a także unowocześnieniem wyposażenia związanego z działalnością gospodarczą oraz dokonywania zasadniczych zmian procesu produkcyjnego lub zmian w sposobie świadczenia usług za pośrednictwem zakupu zaawansowanych nowych technologii lub w wyniku wdrożenia wyników prac B+R.

Poza tym uczestnicy dowiedzieli się o:

  • dofinansowaniach dla przedsiębiorców w ramach inicjatywy LEADER, które są przyznawane przez Lokalne Grupy Działania,
  • szkoleniach dla przedsiębiorców i ich pracowników w ramach Podmiotowego Systemu Finansowania Usług Rozwojowych,
  • niskooprocentowanych pożyczkach dla przedsiębiorców na rozwój działalności gospodarczej.

Po zakończeniu każdego spotkania prowadzonego przez Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich uczestnicy mają możliwość indywidualnego konsultowania swoich pomysłów.

Spotkania miały miejsce:

  1. 3 października – w Pawłowie
  2. 6 października – w Bielinach
  3. 9 października – w Bodzentynie
  4. 10 października – w Nowej Słupi
  5. 11 października – w Łagowie oraz z Jędrzejowie
  6. 12 października – w Busku-Zdroju

Zapraszamy do zakładki „Punkty Informacyjne/aktualności”, aby dowiedzieć się więcej na temat naszej działalności.

Chętnie przyjmiemy zaproszenie do Państwa gmin, jeśli co najmniej 10 osób będzie zainteresowanych spotkaniem/szkoleniem z zakresu Funduszy Europejskich.

 

Galeria zdjęć

Spotkanie informacyjne poświęcone wsparciu na rozwój działalności gospodarczej
Spotkanie informacyjne poświęcone wsparciu na rozwój działalności gospodarczej
Spotkanie informacyjne poświęcone wsparciu na rozwój działalności gospodarczej
Spotkanie informacyjne poświęcone wsparciu na rozwój działalności gospodarczej