Świętokrzyskie liderem europejskich wyzwań

Data opublikowania: 25 października 2017
Spotkanie podsumowujące inicjatywę pod nazwą Poland: Catching-up Regions
Spotkanie podsumowujące inicjatywę pod nazwą Poland: Catching-up Regions

We wtorek, 24 października, w Sandomierzu rozpoczęli wizytę przedstawiciele Komisji Europejskiej, Banku Światowego oraz Ministerstwa Rozwoju. Znamienici goście, samorządowcy, przedsiębiorcy, doradcy, liderzy grup lokalnych, regionalnych, ludzie z otoczenia biznesu uczestniczyli w podsumowaniu wspólnej inicjatywy pod nazwą „Poland: Catching-up Regions”. Marszałek województwa świętokrzyskiego Adam Jarubas podziękował partnerom, że region świętokrzyski znalazł się w gronie samorządów zaproszonych do inicjatywy doradczej Unii Europejskiej, obok regionu podkarpackiego i dwóch regionów z Rumunii.

W spotkaniu uczestniczyli także m.in.: członek Zarządu Województwa Marek Szczepanik, radni Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego: Andrzej Swajda, Bartłomiej Dorywalski, dyrektor Departamentu Polityki Regionalnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego Grzegorz Orawiec

W gronie czterech samorządów Unii Europejskiej

To dla nas inspirujące i ważne doświadczenie – powiedział marszałek Adam Jarubas. - Zaczęliśmy od rzetelnej diagnozy, pytania o obszary, które blokują rozwój. W naszym regionie obszarem, który trzeba wesprzeć jest szkolnictwo zawodowe. Tu przemodelowaliśmy wiele barier dotyczących między innymi mentalności i zbliżamy szkolnictwo zawodowe do pracodawców. 18 mln zł, które pozyskaliśmy z programu Power, to praktyczne narzędzie, dzięki któremu będziemy wdrażać nowy model. 40 procent zajęć praktycznych spośród 800 godzin, które mają uczniowie w szkołach zawodowych, będzie realizowane u pracodawców. To da możliwość sfinansowania stypendiów dla praktykantów. Drugim wątkiem są vouchery dla instytucji otoczenia biznesu, które będą mieć narzędzie do zaproponowania przedsiębiorcom usług doradczych. Trzecie zagadnienie dotyczy rejestracji firm – mówił Adam Jarubas.

W panelu wprowadzającym, obok marszałka Adama Jarubasa, wzięli udział m.in.: dyrektor Dyrekcji Generalnej ds. Polityki Regionalnej i Miejskiej Komisji Europejskiej Erich Unterwurzacher, sekretarz stanu Ministerstwa Rozwoju Regionalnego Jerzy Kwieciński, podsekretarz stanu Ministerstwa Rozwoju Regionalnego Adam Hamryszczak, Paul Kriss z Banku Światowego, marszałek województwa podkarpackiego Władysław Ortyl.

Tę część dyskusji prowadził dyrektor Departamentu Polityki Regionalnej Urzędu Marszałkowskiego w Kielcach, Grzegorz Orawiec. – Na poziomie regionalnym jesteśmy liderem tego procesu, trudnego testowania inicjatywy Catching-Up Regions wraz z Bankiem Światowym – podkreślił dyrektor. - Wszyscy musimy sobie tę nową wiedzę przyswoić, nowe zasady, nowe podejście. A nie ma lepszej metody niż informacje z pierwszej ręki przedstawicieli Komisji Europejskiej, Banku Światowego, by móc się przygotować na nowe wyzwania – dodał Grzegorz Orawiec.

Zadania wykraczające poza program

Kierownik Oddziału do Spraw Innowacji i Transferu Wiedzy Departamentu Polityki Regionalnej Urzędu Marszałkowskiego w Kielcach, Sylwia Mucha nie ukrywała, że z pełną świadomością został wybrany do pilotażu projekt związany ze szkolnictwem zawodowym. Już od stycznia 2016 r. z Regionalnego Programu Operacyjnego jest realizowany projekt „Nowoczesna szkoła, nowoczesny region”. - Podeszliśmy do zadania bardzo ambitnie – podkreślała. - Szeroki zakres wsparcia, przedmioty ścisłe, języki obce. Realizujemy wszystkie zadania dodatkowe wykraczające poza program szkolny.

Obok Sylwii Muchy w drugim panelu pod nazwą „Szkolnictwo zawodowe dla regionalnej gospodarki, Prawda czy mit?”, wzięli udział: dyrektor Departamentu EFS Ministerstwa Rozwoju Piotr Krasuski, przedstawiciel Dyrekcji Generalnej ds. Zatrudnienia, Spraw Społecznych i Włączenia Społecznego Komisji Europejskiej Wallis Goelen, Margo Hoftijzer z Banku Światowego, dyrektor Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Polsko – Niemieckiej Izby Przemysłowo – Handlowej Maria Montowska, przedstawiciele szkół zawodowych, pracodawców. Moderatorem w tej części spotkania był zastępca dyrektora Departamentu Polityki Regionalnej Urzędu Marszałkowskiego w Kielcach, Tomasz Janusz.

W trzecim panelu „Instytucje otoczenia biznesu, Dla biznesu czy bez biznesu?” uczestniczyli: prezes Zarządu Świętokrzyskiego Centrum Innowacji i Transferu Technologii w Kielcach Karol Kaczmarski, Christopher Todd, dyrektor wydziału ds. Polski w Dyrekcji Generalnej ds. Polityki Regionalnej i Miejskiej KE, przedstawiciele Ministerstwa Rozwoju, Banku Światowego, pracodawców, instytucji otoczenia biznesu. Moderatorem był zastępca dyrektora Departamentu Polityki Regionalnej Urzędu Marszałkowskiego w Kielcach, Zdzisław Kobierski.

Spotkanie najwyższej rangi

To było spotkanie najwyższej rangi. -Otrzymaliśmy środki, aby testować nowe rozwiązania – powiedział dyrektor Grzegorz Orawiec. - U nas sprawdzamy sektor szkolnictwa zawodowego, sektor wsparcia przedsiębiorczości i planowania przestrzennego. W każdym z tych obszarów coś ważnego się dzieje. W szkolnictwie zawodowym jest już rynek pracownika, brakuje natomiast rąk do pracy.

Swoje opinie przedstawiali goście z: z Brukseli, Warszawy, czy Waszyngtonu. – Musimy przełamać naszą mentalność – nie ukrywał dyrektor Grzegorz Orawiec. - Wydajemy bardzo dobrze środki unijne, bardzo dużo pracujemy z projektami. Jednak podświadomie boimy się nowych rozwiązań, nowych wyzwań. Musimy zmienić to podejście. Po 2020 r. będą inne projekty, bardziej wymagające, częściowo będą to pożyczki, poszukiwanie wyższych innowacji. Stać na to nasze powiaty, Sandomierz, Staszów, gdzie mamy wysokiej klasy przetwórstwo spożywcze, ale jest potrzeba zdobywania nowych rynków, przełamywania schematów, w których podświadomie funkcjonujemy – dodał dyrektor.

 

źródło: sejmik.kielce.pl

 

Galeria zdjęć

Spotkanie podsumowujące inicjatywę pod nazwą Poland: Catching-up Regions
Spotkanie podsumowujące inicjatywę pod nazwą Poland: Catching-up Regions
Przemówienie Marka Bronkowskiego - Burmistrza Sandomierza
Spotkanie podsumowujące inicjatywę pod nazwą Poland: Catching-up Regions
Przemówienie Adama Jarubasa - Marszałka Województwa Świętokrzyskiego
Spotkanie podsumowujące inicjatywę pod nazwą Poland: Catching-up Regions
Spotkanie podsumowujące inicjatywę pod nazwą Poland: Catching-up Regions