Przedszkole i żłobek wybudują w Chęcinach

Data opublikowania: 25 października 2017
Uroczyste przekazanie i wmurowanie aktu erekcyjnego pod budowę przedszkola i żłobka w Chęcinach
Uroczyste przekazanie i wmurowanie aktu erekcyjnego pod budowę przedszkola i żłobka w Chęcinach

Budowa żłobka dla 45 maluchów oraz 7 oddziałowego przedszkola -  w Chęcinach marszałek Adam Jarubas, członek Zarządu województwa Świętokrzyskiego Piotr Żołądek oraz radni Sejmiku: Bogusława Wypych, Grzegorz Gałuszka i Leszek Wawrzyła wzięli udział w uroczystym przekazaniu i wmurowaniu aktu erekcyjnego pod inwestycje.

Inwestycje realizowane będą w ramach projektów finansowanych z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020: 

1. „Budowa infrastruktury usług społecznych o charakterze opiekuńczym nad dziećmi do lat 3 – żłobka, Gmina Chęciny”. Koszt całkowity projektu: 12 578 274, 02 zł. Dofinansowanie: 2 357 209, 3 zł (85,00%). 

Przedmiotem projektu jest budowa żłobka wraz zapleczem oraz infrastrukturą towarzyszącą tj. parkingiem, układem komunikacji kołowej  i pieszej, przyłączami, budynkiem gospodarczym, obiektami małej architektury, placami zabaw. Inwestycja jest jednym z elementów większej inwestycji, obejmującej również pomieszczenia przedszkola. Budynek przedszkolno-żłobkowy planuje się jako wolnostojący, dwukondygnacyjny  z dachem płaskim. Budynek będzie o prostej formie architektonicznej. Obiekt ma być niskoenergetyczny o przeciętnym zużyciu energii EP na poziomie poniżej 40 kWh/m2 powierzchni użytkowej. Projektowana część żłobkowa będzie posiadać 3 oddziały po 15 dzieci łącznie 45 dzieci. Zespół żywieniowy z pomieszczeniami socjalno-sanitarnymi dla personelu przystosowany będzie do wydawania całodziennego wyżywienia dla wychowanków Przedszkola i żłobka. Obiekt będzie dostępny dla osób niepełnosprawnych. 

2. „Kompleksowy rozwój edukacji przedszkolnej na terenie gminy Chęciny poprzez budowę przedszkola wraz z infrastrukturą towarzyszącą”. Koszt całkowity projektu: 12 675 037,33 PLN. Dofinansowanie: 2 500 000,00 PLN (26,16%). 

Przedmiotem inwestycji jest budowa przedszkola wraz z zapleczem oraz infrastrukturą towarzyszącą tj, parkingiem, układem komunikacji kołowej i pieszej, przyłączami, obiektami małej architektury, placami zabaw. Przedmiotowy projekt uwzględnia także budowę żłobka, którego koszt budowy został ujęty w kosztach niekwalifikowanych. Projektowana część przedszkolna ma spełniać funkcję 7 oddziałowego przedszkola (po 25 dzieci). Obiekt będzie dostępny dla osób niepełnosprawnych. W ramach inwestycji planuje się doposażyć 7 oddziałów przedszkolnych w zestawy multimedialne wraz z uchwytem i laptopem. 

 

źródło: sejmik.kielce.pl

Galeria zdjęć

Uroczyste przekazanie i wmurowanie aktu erekcyjnego pod budowę przedszkola i żłobka w Chęcinach
Adam Jarubas - Marszałek Województwa Świętokrzyskiego
Robert Jaworski - Burmistrz Chęcin
Wmurowanie aktu erekcyjnego pod inwestycje
Wizualizacja inwestycji