Świętokrzyskie w pilotażowym programie Unii Europejskiej

Data opublikowania: 26 października 2017
Podpisanie umowy o dofinansowanie w ramach RPOWŚ 2014-2020
Podpisanie umowy o dofinansowanie w ramach RPOWŚ 2014-2020

W środę, 25 października, przedstawiciele Komisji Europejskiej, Banku Światowego drugi dzień przebywali w regionie świętokrzyskim, by podsumować wspólną inicjatywę pod nazwą „Poland: Catching-up Regions”. Tym razem w Staszowie rozmawiali o planowaniu przestrzennym, przygotowywaniu nowych terenów inwestycyjnych, rozwoju przedsiębiorczości.

W spotkaniu wzięli udział m.in.: członek Zarządu Województwa Świętokrzyskiego Marek Szczepanik, dyrektor Departamentu Polityki Regionalnej Urzędu Marszałkowskiego w Kielcach Grzegorz Orawiec.

– Bierzemy udział w całym przedsięwzięciu, staramy się wszystko koordynować – powiedział Marek Szczepanik, członek Zarządu Województwa Świętokrzyskiego. - To, co się teraz dzieje, jest konsekwencją naszych wcześniejszych decyzji i porozumień.

Podczas dyskusji uczestnicy panelu poświęconemu planowaniu przestrzennemu, jako jednemu z mechanizmów wsparcia małych i średnich przedsiębiorstw nie ukrywali, że tu potrzebna jest praca zespołowa. - To jest łączenie sił gminy, powiatu, województwa – mówił dyrektor Grzegorz Orawiec. - To inicjatywa unikatowa, w której pomagają nam Bank Światowy, Komisja Europejska. Staszów traktujemy jako pilotaż. To miasto powiatowe o ciekawych szansach, ale wciąż niespełnionych. Dlatego musimy znaleźć nowe mechanizmy, dać impuls. Przetestowane pomysły będą wdrażane w innych regionach Unii Europejskiej – dodał dyrektor.

Burmistrz Staszowa, Leszek Kopeć informował, że gmina, chcąc pozyskać inwestorów, przygotowała i uzbroiła tereny inwestycyjne. Pojawiła się propozycja, by włączyć je do Specjalnej Strefy Ekonomicznej Starachowice.

Starosta staszowski Michał Skotnicki nie ukrywał, że rola powiatu w całym procesie planowania przestrzennego jest ważna, gdy chodzi o kwestie geodezyjne. Każdy powiat ma swoją specyfikę. - Teraz jesteśmy na etapie modernizacji ewidencji kilku obrębów geodezyjnych – wyjaśniał. - Modernizacja jednego obrębu kosztuje około 200 tys. zł. Część jest już zmodernizowanych, ale czeka jeszcze 150. Wyzwaniom trzeba stawiać czoło. Teraz modernizujemy ważne tereny wokół Elektrowni Połaniec – dodał Michał Skotnicki.

- Mamy wszelkie informacje, dane, by mądrze planować w Polsce – mówił Marcel Ionescu-Heroiu z Banku Światowego. - Warto, podnosząc świadomość Polaków, również zmieniać mentalność, gdy chodzi o planowanie przestrzenne. Nie można jednak tego robić tak, by ograniczać swobodę w dysponowaniu nieruchomością, jedynie mając w świadomości budowę dobra wspólnego – dodał.

Podnoszono także kwestię zaśmiecania przestrzeni, inwestycji zajmujących duże tereny, co podnosi koszty funkcjonowania samorządów, dostarczania usług publicznych, budowy infrastruktury. Z tym zjawiskiem łączą się kwestie negatywne, dlatego ważne jest zapewnienie odpowiedniej estetyki w krajobrazie.

W roli moderatora wystąpił zastępca dyrektora Departamentu Polityki Regionalnej Urzędu Marszałkowskiego w Kielcach, Tomasz Janusz: – Zaproponowaliśmy gminę Staszów jako przedmiot pilotażu w kontekście polityki gospodarczej, poprawy warunków dla prowadzenia działalności gospodarczej, przyciągania inwestycji z zewnątrz – podsumowywał dyskusję. - To obszar, który dysponuje dużym potencjałem, by móc realizować rozwój społeczny, ekonomiczny.

źródło: sejmik.kielce.pl

Galeria zdjęć

Podpisanie umowy o dofinansowanie w ramach RPOWŚ 2014-2020
Podpisanie umowy o dofinansowanie w ramach RPOWŚ 2014-2020
Spotkanie dot. planowania przestrzennego w Staszowie
Przemówienie Grzegorza Orawca - dyrektora Departamentu Polityki Regionalnej UMWŚ
Panel dyskusyjny poświęcony planowaniu przestrzennemu
Spotkanie dot. planowania przestrzennego w Staszowie
Leszek Kopeć - Burmistrz Staszowa, Marek Szczepanik - członek Zarządu Województwa Świętokrzyskiego oraz Michał Skotnicki - starosta staszowski