Posiedzenie Rady Klastra Uzdrowiskowego

Data opublikowania: 9 listopada 2017
Wystąpienie Wojciecha Legawca - Prezesa Uzdrowiska Busko-Zdrój
Wystąpienie Wojciecha Legawca - Prezesa Uzdrowiska Busko-Zdrój

W dniu 7 listopada w Centrum Konferencyjnym Sanatorium „Marconi” w Busku-Zdroju odbyło się posiedzenie Rady Klastra Uzdrowiskowego. Spotkanie otworzył Przewodniczący Rady Klastra, Prezes Uzdrowiska Busko-Zdrój Wojciech Legawiec.

Następnie Grzegorz Orawiec, Dyrektor  Departamentu Polityki Regionalnej UMWŚ podsumował działania na rzecz branży uzdrowiskowej w Województwie Świętokrzyskim w roku 2017, takie jak m.in. spotkanie sieciujące „Świętokrzyski Trójkąt Uzdrowiskowy” oraz misję wyjazdową na Wystawę Światową Astana Expo,  a także  omówił plany na najbliższy rok. Dyrektor zwrócił także uwagę jak ważna jest oferta pakietowa i konsekwentne działania na rynkach zagranicznych, głównie niemieckim i ukraińskim.

Karina Przybyło-Kisielewska, Wiceprezes Zarządu Hotelu BRISTOL ART & Medical SPA podzieliła się z zebranymi spostrzeżeniami dotyczącymi tego, jak działania promocyjne wpływają na zwiększenie ilości gości hotelu, głównie kuracjuszy zagranicznych, m.in. z Izraela i Norwegii. Podkreśliła, że widoczna jest tendencja zwyżkowa w tym aspekcie, głównie dzięki systematycznym działaniom na rzecz branży uzdrowiskowej, prowadzonym przez UMWŚ.  Jako przykład pozytywnych działań podała spotkanie z przedstawicielkami kliniki dermatologii podczas Expo Astana, które zaowocowało późniejszym przyjazdem do Buska-Zdroju dwóch tamtejszych lekarzy w celu dalszych rozmów.

Następnie Dominik Zhang oraz Mahmoud Othman - asystenci Marszałka województwa Adama Jarubasa, zaprezentowali możliwości promowania branży uzdrowiskowej na rynku chińskim oraz arabskim.

Ostatnim punktem spotkania był Wybór Przewodniczącego Rady Klastra na kolejną kadencję. W głosowaniu jawnym jednogłośnie wybrany został dotychczasowy przewodniczący, Wojciech Legawiec.

 

Galeria zdjęć

Wystąpienie Wojciecha Legawca - Prezesa Uzdrowiska Busko-Zdrój
Wystąpienie Grzegorza Orawca - dyrektora Departamentu Polityki Regionalnej UMWŚ
Posiedzenie Rady Klastra Uzdrowiskowego
Wystąpienie Dominika Zhanga - asystenta Adama Jarubasa, Marszałka Województwa Świętokrzyskiego