Trzecie spotkanie Komitetu Sterującego inicjatywy Catching-up Regions

Data opublikowania: 30 listopada 2017
Trzecie spotkanie Komitetu Sterującego inicjatywy Catching-up Regions
Trzecie spotkanie Komitetu Sterującego inicjatywy Catching-up Regions

W dniu 27 listopada br. w siedzibie Banku Światowego w Warszawie odbyło się  trzecie spotkanie Komitetu Sterującego inicjatywy Poland: Catching-up Regions.

W spotkaniu wzięli udział m.in. Wolfgang Munch - przedstawiciel Dyrekcji Generalnej do spraw polityki Regionalnej i Miejskiej Komisji Europejskiej oraz przedstawiciele Banku Światowego. Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego reprezentował Grzegorz Orawiec – Dyrektor Departamentu Polityki Regionalnej.

Posiedzenie było poświęcone m.in. podsumowaniu dotychczasowych działań w obszarze planowania przestrzennego w województwie podkarpackim oraz świętokrzyskim, a także omówieniu planowanych aktywności w ramach inicjatywy. 

Najważniejsze przyszłoroczne działania skoncentrowane są na określeniu źródła finansowania planów zagospodarowania przestrzennego oraz zapewnieniu pomocy w ubieganiu się o fundusze, opracowanie koncepcji warsztatów na temat ułatwień w uzyskaniu pozwolenia na budowę, udzieleniu bezpośredniej pomocy Miastu Staszów przy pracach związanych z tworzeniem planów zagospodarowania przestrzennego oraz opracowanie narzędzia do planowania przestrzennego, które ułatwiłyby planowanie przestrzenne w kraju.

Kolejne spotkanie Komitetu Sterującego inicjatywy Catching – up Regions zostało ustalone na styczeń przyszłego roku.

 

 

Galeria zdjęć

Trzecie spotkanie Komitetu Sterującego inicjatywy Catching-up Regions
Trzecie spotkanie Komitetu Sterującego inicjatywy Catching-up Regions
Trzecie spotkanie Komitetu Sterującego inicjatywy Catching-up Regions
Trzecie spotkanie Komitetu Sterującego inicjatywy Catching-up Regions