Animatorzy ds. grantów odwiedzili wszystkie powiaty w regionie

Data opublikowania: 4 grudnia 2017
Spotkanie grantowe w ramach projektu Innowacyjna edukacja – nowe możliwości zawodowe
Spotkanie grantowe w ramach projektu Innowacyjna edukacja – nowe możliwości zawodowe

Pracownicy Departamentu Polityki Regionalnej UMWŚ zakończyli w piątek cykl 14 spotkań grantowych, zorganizowanych od października we wszystkich powiatach regionu świętokrzyskiego w ramach projektu „Innowacyjna edukacja – nowe możliwości zawodowe”.

Spotkania odbyły się w szkołach ponadgimnazjalnych, kształcących w zawodach zgodnych z inteligentnymi specjalizacjami regionu. Uczestniczyli w nich przedstawiciele jednostek samorządów terytorialnych, instytucji otoczenia biznesu, organizacji pozarządowych, lokalni przedsiębiorcy oraz nauczyciele praktycznej nauki zawodu i dyrektorzy szkół zawodowo – technicznych.

Projekt, którego Liderem jest Urząd Marszałkowski, zakłada wybór i realizację minimum 5 Innowacyjnych Modeli Kształcenia Praktycznego u przedsiębiorców oraz przyznanie grantów na ten cel. Innowacją w projekcie będzie przeniesienie minimum 40% godzin kształcenia praktycznego ze szkół zawodowo-technicznych do przedsiębiorców w celu dostosowania umiejętności uczniów do rzeczywistych wymagań rynku pracy.

Podczas spotkań, które cieszyły się dużym zainteresowaniem, Animatorzy ds. grantów udzielali szczegółowych informacji na temat głównych założeń projektu, rodzaju partnerstw w celu prawidłowej realizacji grantu, grup docelowych, sposobu wypełniania dokumentacji konkursowej  oraz odpowiadali na pytania dotyczące zasad finansowania działań projektowych.  Ponadto, uczestnikom spotkań przekazano informacje dotyczące aktualnych możliwości dofinansowania szkół z funduszy unijnych w zakresie ich działalności edukacyjnej, a także wsparcia inwestycyjnego dla przedsiębiorstw  i promocji gospodarczej w branżach zgodnych z inteligentnymi specjalizacjami regionu świętokrzyskiego.

Konkurs na Wybór Grantobiorców trwa od 30 listopada 2017 r. do 20 lutego 2018 r. do godz. 15.00

http://www.spinno.pl/strona-glowna/1-aktualnosci/1906-ogloszenie-o-rekrutacji-grantobiorcow-w-ramach-projektu-innowacyjna-edukacja-nowe-mozliwosci-zawodowe-dzialanie-4-1-innowacje-spoleczne-program-operacyjny-wiedza-edukacja-rozwoj

Szczegółowych informacji udzielają pracownicy Oddziału ds. Innowacji i Transferu Wiedzy:

Animatorzy ds. grantów:

  • Agnieszka Fugińska - tel. 41 306 70 17
  • Katarzyna Bębas - tel. 41 306 70 15
  • Barbara Jakubowska - tel. 41 306 70 16

Projekt „Innowacyjna edukacja – nowe możliwości zawodowe” jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Działanie 4.1 Innowacje społeczne, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój

Galeria zdjęć

Spotkanie grantowe w ramach projektu Innowacyjna edukacja – nowe możliwości zawodowe
Spotkanie grantowe w ramach projektu Innowacyjna edukacja – nowe możliwości zawodowe
Spotkanie grantowe w ramach projektu Innowacyjna edukacja – nowe możliwości zawodowe
Spotkanie grantowe w ramach projektu Innowacyjna edukacja – nowe możliwości zawodowe
Spotkanie grantowe w ramach projektu Innowacyjna edukacja – nowe możliwości zawodowe
Uczniowie Zespołu Szkół Nr 1 w Opatowie
Spotkanie grantowe w ramach projektu Innowacyjna edukacja – nowe możliwości zawodowe
Spotkanie grantowe w ramach projektu Innowacyjna edukacja – nowe możliwości zawodowe
Spotkanie grantowe w ramach projektu Innowacyjna edukacja – nowe możliwości zawodowe
Spotkanie grantowe w ramach projektu Innowacyjna edukacja – nowe możliwości zawodowe
Spotkanie grantowe w ramach projektu Innowacyjna edukacja – nowe możliwości zawodowe