Jak rozliczać projekty dofinansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego?

Data opublikowania: 6 grudnia 2017
Spotkanie informacyjne pn. Jak prawidłowo zrealizować i rozliczyć projekt w ramach Priorytetu 8 i 9 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego 2014-2020 zorganizował Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego UMWŚ
Spotkanie informacyjne pn. Jak prawidłowo zrealizować i rozliczyć projekt w ramach Priorytetu 8 i 9 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego 2014-2020 zorganizował Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego UMWŚ

Blisko 250 osób uczestniczyło w dwóch edycjach konferencji „Jak prawidłowo zrealizować i rozliczyć projekt w ramach Priorytetu 8 i 9 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego 2014-2020”, zorganizowanej przez Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego UMWŚ w Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej w Kielcach. Spotkanie było okazją do przekazania realizatorom projektów, dofinansowanych z EFS, praktycznych wskazówek i zaleceń ułatwiających sprawne zarządzanie i rozliczanie przedsięwzięć ze sfery edukacji, włączenia społecznego i zdrowia.

- Przez kilka ostatnich lat dzięki funduszom unijnym dokonaliśmy jako region ogromnego skoku cywilizacyjnego. Nie byłoby to możliwe bez inicjatywy autorów projektów oraz zaangażowania wielu osób, realizujących te przedsięwzięcia - podkreślał członek Zarządu Województwa, Piotr Żołądek, otwierając jedno ze spotkań. – Dziękujemy za ten wysiłek i liczymy na Państwa zaangażowanie w przyszłości. Już teraz zapraszamy do przyszłorocznych konkursów, których będzie ponad trzydzieści.

Spotkanie zorganizowane przez DW EFS było okazją do przekazania realizatorom projektów, dofinansowanych z EFS, praktycznych wskazówek i zaleceń ułatwiających sprawną realizację przedsięwzięć ze sfery edukacji, włączenia społecznego i zdrowia. – Przedstawimy Państwu szczegółowo kluczowe informacje dotyczące rozliczania projektów i tworzenia wniosków o płatność, co powinno być znaczącym ułatwieniem – powiedział Adam Żebrowski, zastępca dyrektora Departamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego Urzędu Marszałkowskiego.

Najważniejsze etapy realizacji projektu oraz jego oczekiwane efekty opisuje każdorazowo umowa o dofinansowanie projektu. - Oczywiście jej zapisy są do pewnego stopnia elastyczne, bo przecież życie często weryfikuje nasze plany, dlatego po wcześniejszym uzgodnieniu z naszym Departamentem dopuszczalne jest wprowadzanie zmian w projekcie - informowała Anna Zarębska – Rożek, z Oddziału Wdrażania Projektów EFS.  

Zmiany mogą dotyczyć nie tylko samych projektów, ale i ich otoczenia prawnego – na przykład wytycznych dotyczących kwestii finansowych i kwalifikowalności wydatków. - Dlatego warto zachowywać pewną czujność i być na bieżąco z wprowadzanymi zmianami – mówił Grzegorz Kowalczyk, kierownik Oddziału Rozliczeń i Płatności EFS. - Na szczęście nie dochodzi do nich  zbyt często, natomiast trzeba je brać pod uwagę, aby móc prawidłowo rozliczać projekt, ponieważ kolejne wnioski o płatności powinny być zgodne z aktualnie obowiązującymi regulacjami.    

– Wytyczne dotyczące monitorowania postępu rzeczowego w projektach są dokumentem, który nie podlega aż tak „rewolucyjnym” zmianom, jak dokumenty regulujące kwestie finansowe – informował z kolei Dariusz Woźniak z Oddziału Sprawozdawczości i Monitorowania DW EFS. – Co nie znaczy, że zmian w ogóle nie ma. Jedną ważniejszych, jakie zostały ostatnio wprowadzone,  jest umieszczanie w każdym projekcie nie trzech, jak to było dotychczas, ale czterech obowiązkowych wskaźników, mierzących kwestię dostępności projektów dla osób z niepełnosprawnościami oraz wykorzystanie technologii cyfrowych.    

Spotkanie było także okazją do dyskusji i wyjaśniania wątpliwości, dotyczących korzystania z systemu SL 2014. Jest to administrowana przez Ministerstwo Rozwoju ogólnopolska platforma internetowa, dzięki której dokumentacja związana z realizacją projektu i wnioskami o płatność przekazywana jest między Urzędem Marszałkowskim a autorami projektów praktycznie w całości drogą elektroniczną.      

Galeria zdjęć

Spotkanie informacyjne pn. Jak prawidłowo zrealizować i rozliczyć projekt w ramach Priorytetu 8 i 9 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego 2014-2020 zorganizował Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego UMWŚ
Członek Zarządu Województwa, Piotr Żołądek, podziękował zebranym za zaangażowanie w realizację projektów
Spotkanie informacyjne pn. Jak prawidłowo zrealizować i rozliczyć projekt w ramach Priorytetu 8 i 9 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego 2014-2020 zorganizował Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego UMWŚ
W spotkaniu uczestniczył Adam Żebrowski, zastępca dyrektora Departamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego UMWŚ
Spotkanie informacyjne pn. Jak prawidłowo zrealizować i rozliczyć projekt w ramach Priorytetu 8 i 9 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego 2014-2020 zorganizował Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego UMWŚ
Spotkanie informacyjne pn. Jak prawidłowo zrealizować i rozliczyć projekt w ramach Priorytetu 8 i 9 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego 2014-2020 zorganizował Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego UMWŚ

Załączone pliki: