Atrakcyjne i nowoczesne szkolnictwo zawodowe w Świętokrzyskiem

Data opublikowania: 7 grudnia 2017
Wnioskodawcy, którzy otrzymali dofinansowanie
Wnioskodawcy, którzy otrzymali dofinansowanie

Nowoczesny sprzęt w pracowniach, staże i praktyki dla uczniów u przyszłych pracodawców, czy współpraca szkół z przedsiębiorcami – miliony z Europejskiego Funduszu Społecznego popłyną do świętokrzyskich szkół oraz instytucji, które zajmują się kształceniem zawodowym. W Zespole Szkół Ekonomicznych w Kielcach 6 grudnia członek Zarządu Województwa Świętokrzyskiego Piotr Żołądek podpisał umowy z 10 wnioskodawcami. W sumie dofinansowanie otrzymało 13 podmiotów  na kwotę ponad 14 milionów złotych.

- Rynek pracy dynamicznie się zmienia. Brakuje wykwalifikowanych kadr w wielu zawodach oraz profesjach. Potrzeba nam ludzi wykształconych praktycznie, a nie teoretycznie. Dlatego dziękuję za to, że możemy budować takie relacje, które zmienią tę sytuację – mówi Piotr Żołądek, członek Zarządu Województwa Świętokrzyskiego. – Atrakcyjne, nowoczesne szkolnictwo zawodowe, które odpowiada na potrzeby rynku w regonie – takie założenie ma realizowany projekt.

Wnioskodawcy otrzymali dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego, w ramach działania „Podniesienie jakości kształcenia zawodowego oraz wsparcie na rzecz tworzenia i rozwoju CKZiU”.  Efektem naboru jest zawarcie 13 umów o dofinansowanie projektów na 14 220 628,70 zł ( w tym dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Społecznego 13 449 073,70 zł.)

Pieniądze zostaną wydane na: staże i praktyki zawodowe dla uczniów, dualny system kształcenia i szkolenia – łączący elementy teorii i praktyki, współpracę szkół zawodowych z przedsiębiorcami, kompleksowe programy doradztwa zawodowego, doposażenie szkół i placówek kształcenia zawodowego w nowoczesny sprzęt i materiały dydaktyczne, upowszechnianie nowoczesnego nauczania, zwiększanie kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku pracy u uczniów placówek kształcenia zawodowego, doskonalenie umiejętności oraz podnoszenie kompetencji, lub kwalifikacji nauczycieli zawodu i instruktorów praktycznej nauki zawodu, tworzenie i rozwój centrów kształcenia zawodowego i ustawicznego oraz wsparcie usług edukacyjnych realizowanych przez te podmioty.

Podczas spotkania 6 grudnia umowy podpisali przedstawiciele: Krajowego Stowarzyszenia Wspierania Przedsiębiorczości, Ośrodka Promowania i Wspierania Przedsiębiorczości Rolnej, Zespołu Szkół Elektrycznych w Kielcach, Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Końskich, KLS Partners Dariusz Kańtoch, Centrum Kształcenia Ustawicznego „Patronaus” Piotr Pająk, Wyższej Szkoły Biznesu i Przedsiębiorczości w Ostrowcu Świętokrzyskim, Jędrzejowskiego stowarzyszenia Sportowego, Miasta Kielce oraz Regionalnej Organizacji Turystycznej Województwa Świętokrzyskiego.

- Dzięki projektom szkoleniowo-doradczym realizowanym przez ROT objęliśmy szkoleniami 10 placówek kształcenia zawodowego z branży turystycznej. Dbamy o dobre kadry dla hotelarzy, restauratorów, biur podróży i atrakcji turystycznych  - mówi Jacek Kowalczyk, dyrektor  Regionalnej Organizacji Turystycznej Województwa Świętokrzyskiego, która realizuje projekt „Świętokrzyscy hotelarze dla rynku pracy – kontynuacja”. Umożliwi on 230 uczniom z czterech szkół (Zespół Szkół Ekonomicznych w Kielcach, Zespół Szkół nr 1 w Ostrowcu Świętokrzyskim, Zespół Szkół Gastronomicznych i Hotelarskich w Sandomierzu, Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 w Końskich) zdobycie wiedzy, umiejętności i pierwszego doświadczenia w zawodzie technik hotelarstwa. Wykształcenie i wiedzę uzupełni 37 nauczycieli przedmiotów zawodowych. Wartość projektu ROT WŚ wynosi 1 995 060 zł, z czego dofinansowanie – 99 840 zł.

Największy projekt  realizuje miasto Kielce. Budżet „Nowoczesnego szkolnictwa zawodowego w Kielcach” wynosi ponad 4,9 miliona złotych.  Wiedzę, doświadczenie zawodowe zdobędzie 580 uczniów siedmiu szkół o zawodowym profilu kształcenia w Kielcach.  Szkoły te zostaną wyposażone w nowoczesne pracownie zawodowe, dzięki czemu spełnią wymagania dotyczące posiadania pracowni kształcenia zawodowego, które obecnie w części szkół nie istnieją lub są słabo wyposażone. W ramach projektu 50 nauczycieli (30K i 20M) przedmiotów zawodowych uzupełni wykształcenie i wiedzę w zakresie inteligentnych specjalizacji województwa świętokrzyskiego.  

Galeria zdjęć

Wnioskodawcy, którzy otrzymali dofinansowanie
Przemówienie Piotra Żołądka - członka Zarządu Województwa Świętokrzyskiego
Podpisanie umów
Podpisanie umów
Podpisanie umów
Podpisanie umów