Świętokrzyska Nagroda Jakości po raz dziewiętnasty

Data opublikowania: 21 grudnia 2017
Gala Świętokrzyskiej Nagrody Jakości
Gala Świętokrzyskiej Nagrody Jakości

Dbają o najwyższą jakość produktów i usług, wdrażają nowoczesne metody zarządzania i systemy zapewnienia jakości, cieszą się zaufaniem klientów - w środę 20 grudnia uhonorowano laureatów Świętokrzyskiej Nagrody Jakości. Już po raz 19. władze województwa świętokrzyskiego, na wniosek Kapituły konkursu wręczyły nagrody najlepszym firmom w tej edycji.

Za wynalazki i patenty nagrodzono również naukowców w konkursie Świętokrzyski Racjonalizator. Po raz szósty uhonorowano samorządy w konkursie „Moje Innowacyjne Otoczenie – Moja Innowacyjna Gmina". Nagrody wręczali: Jan Maćkowiak, wicemarszałek województwa świętokrzyskiego, Marek Szczepanik, członek Zarządu Województwa Świętokrzyskiego, Grzegorz Gałuszka, przewodniczący Komisji Strategii i Rozwoju, Promocji i Współpracy z Zagranicą Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego i Ewelina Bień, radna Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego.  

Świętokrzyska Nagroda Jakości przyznawana jest od 19 lat. Jej celem jest promowanie regionalnych przedsiębiorstw i instytucji, które osiągają najlepsze wyniki w zarządzaniu, propagowanie projakościowego sposobu myślenia, wprowadzanie do firm koncepcji ciągłego doskonalenia i zarządzania oraz nowoczesnych systemów zapewnienia jakości. W konkursie biorą udział przedsiębiorstwa, samorządy, organizacje publiczne, niepubliczne i edukacyjne.  

- Jestem przekonany, że innowacyjność, najwyższa jakość i wynalazki wspaniale zabłyszczą na choince świętokrzyskiej. Wiemy wszyscy, że jakość jest wyznacznikiem postępu, jeśli chodzi o przedsiębiorczość i gospodarkę. Jest to również kryterium przemian konkurencyjnych, ważnym czynnikiem i nową jakością w życiu każdego z nas. Gratuluję wszystkim wyróżnionym Świętokrzyską Nagrodą Jakości, życząc by ich starania i praca docenione zostały także na etapie krajowym i europejskim – mówił podczas otwarcia gali „Świętokrzyskiej Nagrody Jakości" Jan Maćkowiak, wicemarszałek województwa świętokrzyskiego.

Udział w konkursie stanowi okazję do bezstronnej, zewnętrznej oceny pozycji firmy czy instytucji na tle konkurencji. Pozwala poszerzyć wiedzę na temat nowoczesnych metod i systemów zarządzania przedsiębiorstwem.  Certyfikat lub Berło Świętokrzyskiej Nagrody Jakości otwiera laureatom drogę po kolejne laury. Nagrodzone firmy i instytucje mogą startować w ogólnopolskim konkursie – Polska Nagroda Jakości, a następnie na poziomie europejskim – Europejska Nagroda Jakości.

- Nie ma jakości bez uporu i wytrwałości w dążeniu do osiągnięcia celu. Te cele poparte często marzeniami pozwalają osiągnąć wysoką jakość. Jakość produktów, która już dzisiaj możemy powiedzieć jest dostrzegana nie tylko na naszej polskiej arenie, ale także poza granicami. Dzisiaj to także gminy, które prześcigają się w pomysłowości w ściągnięciu do siebie inwestorów, turystów, podchodzą bardzo kreatywnie, innowacyjnie i mamy tego efekty. To także patenty, które dzisiaj będziemy nagradzać. A o tyle cieszą mnie te nagrody, że służą one drugiemu człowiekowi, ułatwiając często życie, a często pro-życiu działając i ratując je. Dlatego dziękuję wszystkim wyróżnionym i nagrodzonym. To dzięki wam Świętokrzyskie dzisiaj jest dostrzegane na całym świecie - mówił Grzegorz Gałuszka, przewodniczący Komisji Strategii i Rozwoju, Promocji i Współpracy z Zagranicą Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego.

W tegorocznej edycji Świętokrzyskiej Nagrody Jakości Kapituła nagrodziła pięć firm i instytucji: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Św. Rafała w Czerwonej Górze w kategorii organizacja publiczna - ochrona zdrowia, w kategorii małe przedsiębiorstwo produkcyjno-usługowe nagrodzono firmę FLUID S.A., firmy P.P.H.U. „AMID" i Enerko Energy Sp. z o.o. zostały laureatami w kategorii średnie przedsiębiorstwo produkcyjno-usługowe, w kategorii mikro przedsiębiorstwo usługowe nagrodzono Biuro Rachunkowe Sabina Andrejas.  

- Chciałem wszystkim państwu pogratulować i zwrócić państwa uwagę jeszcze raz. To jest Świętokrzyska Nagroda Jakości, przyznawana od 19 lat, najstarsza, najbardziej obiektywna, najpoważniejsza nagroda opierająca się na ocenie firmy przeprowadzonej przez ekspertów, to nie jest plebiscyt esemesowy – gratulował laureatom Marek Szczepanik, członek Zarządu Województwa Świętokrzyskiego.  

Konkurs Świętokrzyski Racjonalizator organizowany jest od 2009 roku. Jego ideą jest pobudzanie rozwoju regionu oraz wspieranie działalności innowacyjnej poprzez nagradzanie rozwiązań chronionych oraz projektów wynalazczych zgłoszonych do ochrony w Urzędzie Patentowym RP. Także zachęcanie do poszukiwania nowych rozwiązań, docenienie myśli wynalazczej i inicjatyw innowacyjnych, podkreślenie rangi i znaczenia postępu naukowo-technicznego dla podnoszenia konkurencyjności regionu. W konkursie mogą brać udział osoby fizyczne, firmy, uczelnie i jednostki badawczo-rozwojowe, ośrodki transferu technologii, inkubatory przedsiębiorczości i inkubatory technologiczne. W tegorocznej edycji konkursu Kapituła przyznała trzy nagrody główne. Otrzymali je dr Anna Adach, za patent  "Sposób wytwarzania krystalicznego związku koordynacyjnego [diizotiocyjano (bis(3,5-dimetylopirazol-1-lometylo)amina) kobalt(II)]", dr inż. Paweł Łaski, dr Jakub Takosoglu, dr inż. Sławomir Błasiak za patent "Właz kanałowy, zwłaszcza studzienki kanalizacyjnej" oraz dr hab. inż. Norbert Radek i mgr inż. Rafał Pauli, za patent "Farba na bazie nitrocelulozy, zwłaszcza do ochrony sezonowej oraz sposób usuwania powłoki lakierniczej".

Wyróżnienia otrzymali: Stanisław Szczepaniak, Remigiusz Szczepaniak, Elwira Szczepaniak, Dominika Szczepaniak, Monika Szczepaniak, Aneta Zalewska, za patent "Wodne roztwory cytrynianowo–boranowych kompleksów srebra (I), miedzi (II) i cynku (II) oraz sposób  otrzymywania wodnych roztworów cytrynianowo–boranowych kompleksów srebra (I), miedzi (II) i cynku (II)"  i dr inż. Józef Ciosmak, za patent "Piec centralnego ogrzewania".

Nagrody  za zgłoszone wynalazki: dr hab. inż. Zbigniew Goryca prof. PŚwK i dr inż. Sebastian Różowicz, za "Generator, zwłaszcza do mikroelektrowni wodnej", mgr inż. Tomasz Kozior i dr inż. Jerzy Bochnia za "Uchwyt tokarski z kompensacją skutków siły odśrodkowej", dr hab. Piotr Słomkiewicz, dr Beata Szczepanik, mgr Paweł Rogala, Dariusz Banaś, dr Aldona Kubala-Kukuś i mgr Ilona Stabrawa, za "Sposób wytwarzania adsorbentu haloizytowego do usuwania jonów rtęci Hg+2 z fazy wodnej" i Bartosz Nowiński za "Urządzenie i sposób wytwarzania wyrobu z kompozytu żywica-włókno".

Od 2012 roku samorząd województwa świętokrzyskiego nagradza również gminy w konkursie „Moje Innowacyjne Otoczenie-Moja Innowacyjna Gmina". Celem Plebiscytu jest aktywizacja gmin miejsko-wiejskich i wiejskich w obszarze innowacyjności poprzez promocję prorozwojowych działań. Pierwsze miejsce i tytuł „Innowacyjna Gmina Województwa Świętokrzyskiego" w tym roku otrzymało Busko-Zdrój za instalację systemów energii odnawialnej na budynkach użyteczności publicznej oraz domach prywatnych w gminach powiatu buskiego i pińczowskiego.

- Ta innowacyjność, to przede wszystkim montaż ponad dwóch tysięcy instalacji solarnych na domach prywatnych, ale również na obiektach publicznych. To są te rozwiązania, które pozwoliły w tej naszej gminie uzdrowiskowej wprowadzić działania w zakresie ochrony powietrza, które spełniają najwyższe normy – mówił Waldemar Sikora, burmistrz Buska-Zdoju.

Kapituła nagrodziła także Chęciny uznając ją Gminą Kluczowych Kompetencji, Masłów za wyminę oświetlenia ulicznego oraz Wiślicę za zaprojektowanie i wykonanie ogniw fotowoltaicznych na budynkach użyteczności publicznej.

 

źródło: sejmik.kielce.pl

 

Galeria zdjęć

Gala Świętokrzyskiej Nagrody Jakości
Gala Świętokrzyskiej Nagrody Jakości
Wręczanie nagród
Wręczanie nagród
Wręczanie nagród
Wręczanie nagród
Wręczanie nagród
Wręczanie nagród
Przemówienie Marka Szczepanika - członka Zarządu Województwa Świętokrzyskiego