Kolejne 200 mln złotych zakontraktowane!

Data opublikowania: 29 grudnia 2017
Zarząd Województwa Świętokrzyskiego
Zarząd Województwa Świętokrzyskiego

Kolejne prawie 200 mln złotych z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego zakontraktowane! Zarząd Województwa podjął dziś uchwałę o dofinansowaniu kwotą ponad 100 mln złotych  dwóch projektów badawczych kieleckich uczelni publicznych – Politechniki Świętokrzyskiej i Uniwersytetu Jana Kochanowskiego. Drugie prawie 100 mln złotych  z RPO dofinansuje modernizację dróg wojewódzkich – odcinka tzw. Małej Pętli Świętokrzyskiej oraz trasy nr 728 od Jędrzejowa do granicy województwa wraz z obwodnicami Łopuszna i Końskich.   

Zarząd Województwa rozstrzygnął dziś jednoetapowy konkurs (co oznacza bezpośrednie podpisywanie umów, bez etapu pre - umów)  z Regionalnego Programu Operacyjnego, działania 1.1 „Wsparcie infrastruktury B+R”.  Na konkurs ten mogły być zgłaszane tylko te projekty,  które wcześniej zostały uwzględnione w Kontrakcie Terytorialnym dla Świętokrzyskiego. Wpłynęły dwa wnioski przygotowane przez kieleckie uczelnie publiczne – Uniwersytet Jana Kochanowskiego i  Politechnikę Świętokrzyską. Oba pozytywnie  przeszły oceny: formalną  i merytoryczną, uzyskały wymaganą liczbę punktów i zostały przez Zarząd Województwa wybrane do dofinansowania.   Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach  na projekt pn. „MEDPAT – Doposażenie zakładów naukowych – badania z zakresu ochrony zdrowia” otrzyma 34 mln 148 tys. zł z RPO WŚ (całkowita wartość projektu to  39 mln 944 tys. zł). Natomiast Politechnika Świętokrzyska na  realizację przedsięwzięcia zatytułowanego „CENWIS – Centrum Naukowo – Wdrożeniowe Inteligentnych Specjalizacji Regionu Świętokrzyskiego” otrzyma 66 mln 854 tys. zł dotacji z RPO WŚ (przy całkowitej wartości projektu 75,5 mln zł.). W sumie do obu uczelni na działania z zakresu „badania i rozwój” trafi ponad 101 mln złotych. 

Dzisiejszymi decyzjami Zarządu Województwa kolejne prawie 100 mln złotych z Regionalnego Programu Operacyjnego, z działania Infrastruktura drogowa,  dofinansuje modernizację dwóch ważnych inwestycji na drogach wojewódzkich. Pierwsza z nich to ostatnia części tzw. Małej Pętli Świętokrzyskiej, obejmująca dwa odcinki dróg wojewódzkich: 752 – Podgórze – Bodzentyn (ok.2,5 km) oraz 751 – Bodzentyn – Dąbrowa Dolna (ok. 4 km).  Za realizację tego projektu odpowiedzialny jest Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich, który otrzyma na ten cel  20 mln 824 tys. zł dotacji z RPO. Wartość całej inwestycji to 23 mln 614 tys. zł.  

Drugi z projektów drogowych, w sprawie dofinansowania którego zapadła dzisiaj decyzja, to rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 728 Jędrzejów – granica województwa wraz z budową obwodnic Łopuszna  i Końskich. Całkowita wartość tego zadania to 73,1 mln złotych, w tym  dofinansowanie z RPO to prawie 64 mln złotych. To zadanie również realizuje Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich.     

 

źródło: sejmik.kielce.pl