Jak wykorzystać unijne wsparcie na e-szkołę, czyli sztuka pisania projektów

Data opublikowania: 8 stycznia 2018
Warsztaty poświęcone tworzeniu projektów rozwijających nowoczesne, oparte na technologiach cyfrowych nauczanie
Warsztaty poświęcone tworzeniu projektów rozwijających nowoczesne, oparte na technologiach cyfrowych nauczanie

Ponad 70 osób wzięło udział w dwóch edycjach warsztatów, poświęconych tworzeniu projektów rozwijających nowoczesne, oparte na technologiach cyfrowych, nauczanie. Warsztaty przeprowadzili pracownicy Departamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego UMWŚ, w związku z aktualnie trwającym konkursem z Poddziałania 8.3.3 RPO „Rozwój edukacji kształcenia ogólnego w zakresie stosowania TIK”.  

Bezpłatne warsztaty skierowane były przede wszystkim do przedstawicieli szkół i placówek kształcenia ogólnego, a także przedstawicieli organów prowadzących te placówki oraz innych podmiotów, działających w sferze edukacji. Poddziałanie 8.3.3 „Rozwój edukacji kształcenia ogólnego w zakresie stosowania TIK” ukierunkowane jest bowiem na rozwój nowoczesnego nauczania ogólnego, w tym specjalnego, poprzez kontynuację założeń rządowego programu „Cyfrowa szkoła” (TIK: technologie informacyjno – komunikacyjne).

Poddziałanie 8.3.3 pozwala na wyposażanie szkół w nowoczesny sprzęt, taki jak np. sieć internetowa, komputery, tablety, tablice multimedialne, oprogramowanie oraz inne pomoce dydaktyczne, który mogą służyć do prowadzenia lekcji. Fundusze unijne można także przeznaczyć na przeszkolenie nauczycieli, aby ułatwić im prowadzenie zajęć opartych o nowoczesne technologie. W ramach projektów można również przewidzieć prowadzenie „cyfrowych” lekcji z różnych przedmiotów, np. matematyki, języków obcych czy przyrody.    

Warsztaty pozwoliły autorom projektów stanąć „po drugiej stronie lustra” i wcielić się w rolę ekspertów, oceniających przykładowy projekt. Z tej perspektywy uczestnicy warsztatów analizowali kluczowe elementy wniosku o dofinansowanie, takie jak diagnoza potrzeb placówki, opis grupy docelowej i jej rekrutacja, opis zadań. Podczas warsztatów dyskutowano również o tworzeniu budżetu projektu oraz o szczegółowych zapisach regulaminu konkursu. Przedstawiciele Komisji Oceny Projektów Departamentu Wdrażania EFS przedstawili ponadto zalecenia praktyczne, wynikające z szerszej analizy projektów zweryfikowanych w ramach dotychczas przeprowadzonych konkursów RPOWŚ 2014-2020.

Nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach konkursu z Poddziałania 8.3.3 jest prowadzony przez DW EFS od 29 grudnia 2017 r. do 19 stycznia 2018 r. Szczegółowe informacje oraz dokumentacja dostępne są w ogłoszeniu o konkursie na portalu RPOWŚ 2014-2020

 

 

Galeria zdjęć

Warsztaty poświęcone tworzeniu projektów rozwijających nowoczesne, oparte na technologiach cyfrowych nauczanie
Warsztaty poświęcone tworzeniu projektów rozwijających nowoczesne, oparte na technologiach cyfrowych nauczanie
Warsztaty poświęcone tworzeniu projektów rozwijających nowoczesne, oparte na technologiach cyfrowych nauczanie
Warsztaty poświęcone tworzeniu projektów rozwijających nowoczesne, oparte na technologiach cyfrowych nauczanie