Pawłów inwestuje w edukację

Data opublikowania: 10 stycznia 2018
Uczniowie Publicznej Szkoły Podstawowej imienia Jana Pawła II w Pawłowie
Uczniowie Publicznej Szkoły Podstawowej imienia Jana Pawła II w Pawłowie

W Publicznej Szkole Podstawowej imienia Jana Pawła II w Pawłowie otwarta została nowa stołówka szkolna i świetlica. W uroczystości uczestniczył marszałek województwa świętokrzyskiego Adam Jarubas.

- Jeżdżę wiele po województwie i gminę Pawłów odbieram jako prawdziwy wzór inwestycji w edukację – powiedział podczas spotkania marszałek Adam Jarubas. – Ten wasz priorytet, praca na rzecz młodego człowieka, ma głęboki sens. Możecie być absolutnie dumni.  O tym, jak wspaniała jest młodzież, mogliśmy się przekonać, obserwując wasz występ. Za to, co robicie na co dzień, gratuluję serdecznie i cieszę się, że samorząd województwa ma tutaj swój udział w obiektach, które powstają. One jednak by nie powstały, gdyby nie ta inicjatywa oddolna, która od was płynie.

Podczas uroczystości wójt gminy Marek Wojtas przypomniał, że budynek szkoły  powstał w 1964 r. i wymagał gruntownego remontu. Rozbudowę szkołę przeprowadzono w 2013 r., teraz przyszedł czas na nową stołówkę, miejsce wydawania posiłków.   
- Całe zaplecze kuchenne zostało przebudowane, powstały nowe ciągi technologiczne, powstał obiekt na miarę XXI wieku – powiedział wójt. - Wielu gości zaproszonych na naszą uroczystość aktywnie wspierało naszą inwestycję. W imieniu uczniów, nauczycieli i własnym dziękuję wszystkim osobom, które wsparły to przedsięwzięcie. Szczególnie gorąco dziękuję marszałkowi województwa świętokrzyskiego Adamowi Jarubasowi za stworzenie mechanizmów, które pozwalają na wspieranie inwestycji oświatowych ze środków unijnych. Takie możliwości funkcjonują tylko w naszym województwie.

Wójt Marek Wojtas podkreślił, że edukacja była zawsze priorytetem gminy. W ostatnich latach wyremontowano wszystkie obiekty szkolne. Rozbudowa szkoły w Pawłowie to część dużego projektu pod nazwą „Efektywność kształcenia w gminie Pawłów poprzez wzmacnianie infrastruktury edukacyjnej”. W ramach tego projektu zostaną wybudowane łącznie trzy obiekty: rozbudowana zostanie szkoła podstawowa w Szerzawach, Chylicach i Pawłowie, będzie zakupione nowoczesne zaplecze informatyczne, sprzęt komputerowy, tablice interaktywne. Zamierzenia zostały wstępnie ocenione na 3,4 mln zł. Udało się uzyskać środki z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego i była to jedna z większych kwot dofinansowania w całym województwie. To jeszcze nie koniec inwestycji w obrębie szkoły podstawowej. Jeszcze w tym roku zostanie ukończona hala sportowa, która będzie największą w powiecie. W dalszych planach jest wykonanie boisk sportowych.
Program artystyczny „Kuchnia sercem domu” przygotowały: Edyta Turek, Agnieszka Zięba, Bożena Sławek. Na scenie wystąpiły dzieci z całej szkoły, szczególnie wyróżniły się: Maciej Zięba, Wiktoria Maciąg, Michał Stanecki, Patrycja Lipa, Kacper Zięba.  Dyrektor PSP imienia Jana Pawła II w Pawłowie, Wiktor Cieśla podziękował uczniom za występ. Nową stołówkę poświęcił proboszcz parafii pod wezwaniem Jana Chrzciciela, ksiądz Jan Seta.  

 

źródło: sejmik.kielce.pl

Galeria zdjęć

Uczniowie Publicznej Szkoły Podstawowej imienia Jana Pawła II w Pawłowie
Przecięcie wstęgi przez Adama Jarubasa - Marszałka Województwa Świętokrzyskiego
Przecięcie wstęgi
Uroczystość w Publicznej Szkole Podstawowej imienia Jana Pawła II w Pawłowie
Uczniowie Publicznej Szkoły Podstawowej imienia Jana Pawła II w Pawłowie
Uczniowie Publicznej Szkoły Podstawowej imienia Jana Pawła II w Pawłowie