RZECZNIK FUNDUSZY EUROPEJSKICH

Data opublikowania: 12 stycznia 2018
Rzecznik Funduszy Europejskich UMWŚ - Grzegorz Ślusarczyk
Rzecznik Funduszy Europejskich UMWŚ - Grzegorz Ślusarczyk

Szanowni Państwo,

chcemy włączyć wszystkich zainteresowanych w wypracowywanie optymalnych rozwiązań przy realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020. Wierzymy, że Państwa pomysły i opinie przyczynią się do usprawnienia i zwiększenia skuteczności realizacji RPOWŚ. Przyniesie to korzyści dla wszystkich stron oraz przyczyni się do rozwoju województwa świętokrzyskiego i Polski.

Dlatego miło nam poinformować, iż w strukturach Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego został powołany Rzecznik Funduszy Europejskich  Pan Grzegorz Ślusarczyk, który posiada wieloletnie  doświadczenie  w zakresie realizacji projektów unijnych.

Zachęcamy Państwa do przedstawienia nam swoich propozycji usprawnień, a także przekazywania informacji o zidentyfikowaniu ewentualnych utrudnień w zakresie realizacji RPOWŚ.

Kto może przekazać zgłoszenie

Zgłoszenie do Rzecznika może przekazać każdy podmiot np. wnioskodawca lub beneficjent.

Jak dokonać zgłoszenia

Zgłoszenie do Rzecznika prosimy kierować w następujący sposób:

1) pisemnie (z dopiskiem „zgłoszenie do Rzecznika Funduszy Europejskich”)

  • listownie na adres:

          Rzecznik Funduszy Europejskich

          Al. IX Wieków Kielc 3, 25 – 516 Kielce,

  • poprzez doręczenie do kancelarii urzędu od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30 – 15.30 na adres

          Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego

          Al. IX Wieków Kielc 3, 25 – 516 Kielce,

2) elektronicznie na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. (041) 342–17–64

3) osobiście w godzinach pracy Urzędu, po uprzednim umówieniu telefonicznym (41) 342-17-64 od poniedziałku do piątku w godz. 7.30–15.30.

Wymagania dotyczące zgłoszenia

Uprzejmie prosimy o przekazanie w zgłoszeniu niezbędnych informacji, które umożliwią nam jak najsprawniejsze rozpatrzenie Państwa zgłoszenia.

W związku z tym koniecznie należy podać:

  • imię i nazwisko zgłaszającego (lub nazwę podmiotu),
  • dane do kontaktu,
  • opis sprawy wraz z ewentualnymi załącznikami w postaci dokumentów dotyczących zgłoszenia.

Zgłoszenia niezawierające imienia i nazwiska (nazwy) oraz danych kontaktowych umożliwiających udzielenie odpowiedzi pozostawia się bez rozpatrzenia.

Czas i sposób rozpatrzenia zgłoszenia

RFE udziela odpowiedzi w formie w jakiej otrzymał zgłoszenie. Jednocześnie zgłaszający może określić inną formę udzielenia odpowiedzi. Wówczas konieczne jest podanie danych niezbędnych do udzielenia odpowiedzi w tej formie.

Do rozpatrywania zgłoszeń, udzielania wyjaśnień i odpowiedzi dla podmiotów przekazujących zgłoszenia Rzecznik stosuje odpowiednio przepisy działu VIII Skargi i Wnioski ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257).

Czym nie może zająć się Rzecznik Funduszy Europejskich

Rzecznik Funduszy Europejskich nie prowadzi między innymi postępowań:

  • administracyjnych, prokuratorskich i sądowych;
  • prowadzonych przez organy administracji publicznej na podstawie stosownych przepisów prawa np. postępowania odwoławczego w rozumieniu rozdziału 15 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. z 2017 r. poz. 1460, ze zm.) (procedura odwoławcza);
  • o udzielenie informacji publicznej w rozumieniu ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1764, ze zm.).

Ważne: Żadne wystąpienie do Rzecznika Funduszy Europejskich nie wstrzymuje toku postępowań prowadzonych przez inne organy oraz biegu terminów dotyczących tych postępowań.