Spotkanie z Ministrem Jerzym Kwiecińskim

Data opublikowania: 12 stycznia 2018
Jerzy Kwieciński - Minister Infrastruktury i Rozwoju, Zdzisław Kobierski – z-ca dyr. Departamentu Polityki Regionalnej UMWŚ oraz Grzegorz Orawiec – dyr. Departamentu Polityki Regionalnej UMWŚ
Jerzy Kwieciński - Minister Infrastruktury i Rozwoju, Zdzisław Kobierski – z-ca dyr. Departamentu Polityki Regionalnej UMWŚ oraz Grzegorz Orawiec – dyr. Departamentu Polityki Regionalnej UMWŚ

W dniu 11 stycznia br. w Centrum Kongresowym Targi Kielce  miało miejsce spotkanie Ministra Infrastruktury i Rozwoju Jerzego Kwiecińskiego ze świętokrzyskimi przedsiębiorcami i przedstawicielami władz regionu świętokrzyskiego dotyczące polityki rządu w obszarze rozwoju regionalnego, inwestycji i działań pro-gospodarczych.

Spotkanie zorganizowane było przez kanclerza Świętokrzyskiej Loży Business Centre Club i jednocześnie prezesa Targów Kielce Pana Andrzeja Mochonia.

Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego reprezentował Jan Maćkowiak – Wicemarszałek Województwa Świętokrzyskiego, Grzegorz Orawiec – Dyrektor Departamentu Polityki Regionalnej oraz Zdzisław Kobierski – Z-ca Dyrektora Departamentu Polityki Regionalnej.

Podczas spotkania Pan Minister przedstawił najważniejsze działania rządu w kontekście wsparcia przedsiębiorczości, pakiety działań promocji gospodarczej oraz kluczowych inwestycji w ramach realizacji Strategii Odpowiedzialnego Rozwoju. W czasie dyskusji została pokreślona rola zrównoważonego rozwoju, wsparcia mniejszych ośrodków miejskich, a także inwestycji poprawiających dostępność komunikacyjną, w szczególności w obszarze kolejowym.

 

Galeria zdjęć

Jerzy Kwieciński - Minister Infrastruktury i Rozwoju, Zdzisław Kobierski – z-ca dyr. Departamentu Polityki Regionalnej UMWŚ oraz Grzegorz Orawiec – dyr. Departamentu Polityki Regionalnej UMWŚ
Jerzy Kwieciński - Minister Infrastruktury i Rozwoju, Grzegorz Orawiec – dyr. Departamentu Polityki Regionalnej UMWŚ oraz Jan Maćkowiak - Wicemarszałek Województwa Świętokrzyskiego
Prezes Targów Kielce - Andrzej Mochoń oraz Minister Infrastruktury i Rozwoju - Jerzy Kwieciński
Spotkanie z Ministrem Jerzym Kwiecińskim