Jak napisać projekt dla szkoły podstawowej w ramach RPOWŚ 2014-2020? – zapraszamy na warsztaty

Data opublikowania: 5 marca 2018
Warsztaty Departamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego
Warsztaty Departamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego

Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego zaprasza na warsztaty, dotyczące tworzenia projektów skierowanych do szkół podstawowych z obszarów wiejskich województwa świętokrzyskiego. Warsztaty będą realizowane w związku z konkursem z Poddziałania 8.3.2 RPOWŚ „Wsparcie kształcenia podstawowego w zakresie kompetencji kluczowych”, który został ogłoszony 28 lutego, zaś nabór wniosków o dofinansowanie będzie prowadzony od 30 marca do 16 kwietnia 2018 r.

Warsztaty odbędą się 14 marca 2018 r. w godzinach 9.00–14.00 w Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej przy ul. Ks. Piotra Ściegiennego 13 w Kielcach.

Konkurs w ramach Poddziałania 8.3.2 „Wsparcie kształcenia podstawowego w zakresie kompetencji kluczowych” skierowany jest do szkół podstawowych z obszarów wiejskich regionu świętokrzyskiego (tzw. Obszarów Strategicznej Interwencji) i umożliwia m. in.:

- realizację dodatkowych zajęć pozalekcyjnych i pozaszkolnych dla uczniów, kształtowanie i rozwijanie kompetencji uczniów w zakresie przedmiotów przyrodniczych i matematyki, prowadzenie doradztwa edukacyjno–zawodowego oraz wsparcia psychologiczno–pedagogicznego dla uczniów;

- doskonalenie umiejętności, kompetencji i kwalifikacji nauczycieli;

- doposażenie bazy dydaktycznej szkół, w tym wyposażenie szkolnych pracowni w narzędzia do nauczania przedmiotów przyrodniczych i matematyki;

- rozwijanie nauczania opartego na metodzie eksperymentu oraz indywidualizację pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami rozwojowymi i edukacyjnymi.

Nabór wniosków w ramach konkursu z Poddziałania 8.3.2 RPOWŚ będzie prowadzony od 30 marca do 16 kwietnia 2018 r. Szczegółowe informacje oraz dokumentacja, niezbędna do przygotowania projektów, są dostępne na portalu RPOWŚ 2014-2020.    

Formuła warsztatów przewiduje pracę z przykładowym projektem, który uzyskał dofinansowanie w ramach uprzednio rozstrzygniętego konkursu z Poddziałania 8.3.2. Uczestnicy warsztatów będą mieli okazję wcielić się w role ekspertów, oceniających projekty i z tej perspektywy przeanalizować kluczowe elementy wniosku o dofinansowanie, takie jak: opis grupy docelowej i jej rekrutacja, opis zadań oraz budżet projektu. Warsztaty będą również okazją do rozstrzygnięcia wątpliwości, dotyczących szczegółowych zapisów regulaminu konkursu oraz zasad tworzenia budżetu projektu. Specjaliści z Departamentu Wdrażania EFS przedstawią ponadto zalecenia praktyczne, wynikające z szerszej analizy projektów ocenionych w ramach dotychczas przeprowadzonych konkursów z RPOWŚ 2014 - 2020.

Zgłoszenia do udziału w warsztatach przyjmujemy telefonicznie lub mailowo w Departamencie Wdrażania EFS, w Zespole ds. Pomocy Technicznej, Informacji i Promocji, tel. (41) 349-89-23, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

Zgłoszenie powinno zawierać:

- imię i nazwisko zgłaszanej osoby,

- nazwę instytucji,

- kontakt telefoniczny.

W przypadku konieczności uwzględniania specjalnych potrzeb osób, chcących wziąć udział w warsztatach (wynikających np. z niepełnosprawności), prosimy o przekazanie niezbędnych informacji w tej sprawie.