W Pacanowie inwestują w edukację

Data opublikowania: 6 marca 2018
Wizyta Adama Jarubasa - marszałka województwa świętokrzyskiego w Samorządowym Przedszkolu w Pacanowie
Wizyta Adama Jarubasa - marszałka województwa świętokrzyskiego w Samorządowym Przedszkolu w Pacanowie

Utworzenie nowych miejsc przedszkolnych dla 50 dzieci oraz zajęcia dodatkowe, m.in. taneczne, plastyczne, teatralne czy dydaktyczno-wyrównawcze w Samorządowym Przedszkolu w Pacanowie - umowę na dofinansowanie projektu pn. „Akademia Malucha” w ramach Poddziałania „Upowszechnianie i wzrost jakości edukacji przedszkolnej” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020 z przedstawicielami placówki podpisał w Pacanowie marszałek Adam Jarubas.

Koszt inwestycji to 326 585 zł, zaś dofinansowania - ponad 270 tys zł. - Inwestycja w edukację to najważniejsza inwestycja w naszą przyszłość. Gratuluję dobrego projektu z atrakcyjną ofertą edukacyjną, z której skorzystają najmłodsi mieszkańcy gminy - podkreślał marszałek.

W spotkaniu w Pacanowie uczestniczył również Adam Żebrowski, zastępca dyrektora Departamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego Urzędu Marszałkowskiego oraz wójt Pacanowa Wiesław Skop.

Celem projektu jest utworzenie nowych miejsc przedszkolnych dla 50 dzieci w wieku od 3 do 6 lat w Samorządowym Przedszkolu w Pacanowie. Grupę docelową stanowią dzieci z terenu gminy Pacanów, które dotychczas nie uczestniczyły w żadnej z form edukacji przedszkolnej z uwagi na ograniczony dostęp do przedszkola, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci z niepełnosprawnościami, dzieci z rodzin o niskim dochodzie oraz dzieci z rodzin wielodzietnych i niepełnych. Projekt przewiduje zorganizowanie zajęć zakładających włączanie do edukacji przedszkolnej dzieci z niepełnosprawnościami oraz zajęcia dodatkowe: wyrównawcze z języka niemieckiego, dydaktyczno- wyrównawcze, gimnastykę korekcyjną,  zajęcia taneczne, zajęcia teatralne, zajęcia twórczego myślenia, zajęcia plastyczne. Dzięki projektowi liczba miejsc przedszkolnych na terenie gminy Pacanów wzrośnie z 192 do 242.  Okres realizacji projektu: od 2019-08-01 do 2020-06-30.

Gmina Pacanów w listopadzie 2017 r. podpisała umowę o wartości 2,5 mln na budowę przedszkola samorządowego. Termin zakończenia inwestycji 31.05.2019.

 

źródło: sejmik.kielce.pl

Galeria zdjęć

Wizyta Adama Jarubasa - marszałka województwa świętokrzyskiego w Samorządowym Przedszkolu w Pacanowie
Podpisanie umowy
Przedszkolaki z Samorządowego Przedszkola w Pacanowie
Przedszkolaki z Samorządowego Przedszkola w Pacanowie