Szansa na dofinansowanie dla szkół zawodowych - zapraszamy na warsztaty tworzenia projektów w ramach RPOWŚ 2014-2020

Data opublikowania: 6 marca 2018
Warsztaty Departamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego
Warsztaty Departamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego

Staże i praktyki dla uczniów, szkolenia dla nauczycieli, nowoczesny sprzęt dla szkół – to tylko część możliwości, jakie dają trzy tegoroczne konkursy Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego, kierowane do placówek o zawodowym profilu kształcenia. Jak przygotować projekt, aby zdobyć unijne dofinansowanie dla technikum czy szkoły zawodowej? Wszystkie niezbędne informacje będzie można uzyskać podczas bezpłatnych warsztatów, organizowanych 20 marca br. w Kielcach przez Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego UMWŚ. 

Warsztaty, organizowane przez Departament Wdrażania EFS, będą poświęcone konkursom RPOWŚ 2014-2020 z Podziałania 8.5.1 „Podniesienie jakości kształcenia zawodowego oraz wsparcie na rzecz tworzenia i rozwoju CKZiU” oraz z Poddziałania 8.5.4. „Kształcenie ustawiczne – ZIT - Podniesienie jakości kształcenia zawodowego oraz wsparcie na rzecz tworzenia i rozwoju CKZiU”.

Warsztaty odbędą się 20 marca 2018 r. w godzinach 9.00–14.00 w Urzędzie Marszałkowskim w Kielcach przy ul. Paderewskiego 34 A, w sali 51 (V piętro).

Konkurs w ramach Poddziałania 8.5.4 dedykowany jest wyłącznie placówkom z Kieleckiego Obszaru Funkcjonalnego (miasto Kielce oraz gminy ościenne) i został on ogłoszony 28 lutego br.

W ramach Poddziałania 8.5.1 przewidziano z kolei dwa konkursy. Pierwszy, realizowany w formule Obszarów Strategicznej Interwencji, skierowany jest wyłącznie do szkół zawodowych z terenu trzech miast na północy regionu: Ostrowca Świętokrzyskiego, Skarżyska-Kamiennej i Starachowic. Konkurs ten również został ogłoszony 28 lutego br. Drugi konkurs, który zostanie ogłoszony w ramach Poddziałania 8.5.1 pod koniec I kwartału br., będzie natomiast skierowany do obszaru całego województwa świętokrzyskiego. Wszystkie ww. konkursy umożliwiają m. in. : 

- realizację staży i praktyk zawodowych dla uczniów, 

- doposażanie szkół i placówek kształcenia zawodowego,

-  realizację zajęć teoretyczno – praktycznych oraz doradztwa zawodowego dla uczniów,

- rozwijanie współpracy szkół zawodowych z pracodawcami,

- doskonalenie umiejętności, kompetencji i kwalifikacji nauczycieli zawodu i instruktorów praktycznej nauki zawodu.

Nabór wniosków w ramach dwóch już ogłoszonych konkursów, tj. z Poddziałania 8.5.1 – OSI oraz Poddziałania 8.5.4 RPOWŚ, będzie prowadzony od 30 marca do 16 kwietnia 2018 r. Szczegółowe informacje oraz dokumentacja, niezbędna do przygotowania projektów, są już dostępne na portalu RPOWŚ 2014-2020.    

Formuła warsztatów, organizowanych przez Departament Wdrażania EFS,  przewiduje pracę z przykładowym projektem, który uzyskał dofinansowanie w ramach uprzednio rozstrzygniętego konkursu z Poddziałania 8.5.1. Uczestnicy warsztatów będą mieli okazję wcielić się w role ekspertów, oceniających projekt i z tej perspektywy przeanalizować kluczowe elementy wniosku o dofinansowanie, takie jak: opis grupy docelowej i jej rekrutacja, opis zadań oraz budżet projektu. Warsztaty będą również okazją do rozstrzygnięcia wątpliwości, dotyczących szczegółowych zapisów regulaminu konkursu. Specjaliści z Departamentu Wdrażania EFS, w tym przedstawiciele Komisji Oceny Projektów, przedstawią ponadto zalecenia praktyczne, dotyczące tworzenia projektów.

Zgłoszenia do udziału w warsztatach przyjmujemy telefonicznie lub mailowo w Departamencie Wdrażania EFS, w Zespole ds. Pomocy Technicznej, Informacji i Promocji, tel. (41) 349-89-23, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

Zgłoszenie powinno zawierać:

- imię i nazwisko zgłaszanej osoby lub osób,

- nazwę instytucji,

- kontakt telefoniczny.

W przypadku konieczności uwzględniania specjalnych potrzeb osób, chcących wziąć udział w warsztatach (wynikających np. z niepełnosprawności), prosimy o przekazanie niezbędnych informacji w tej sprawie.