O Europie dla młodych

Data opublikowania: 7 marca 2018
Oglądanie stoisk i dyskusja z wynalazcami
Oglądanie stoisk i dyskusja z wynalazcami

Dyrektor Generalny do spraw Polityki Regionalnej i Miejskiej w Komisji Europejskiej, Marc Lemaitre spotkał się z młodzieżą województwa świętokrzyskiego w ramach dialogu obywatelskiego. Rozmowa w Filharmonii Świętokrzyskiej dotyczyła przyszłości Europy i założeń polityki Unii Europejskiej wobec młodych.

Przed rozpoczęciem dyskusji, Dyrektor Lemaitre obejrzał prezentację regionalnych firm, start-up`ów i szkół zawodowych, które przedstawiały efekty swoich prac. Był on mocno zaciekawiony każdym ze stoisk oraz porozmawiał z młodymi wynalazcami.

W pierwszym punkcie dyskusji, rzecznik młodzieży przy Urzędzie Marszałkowskim Województwa Świętokrzyskiego, Barbara Żamożniewicz, przedstawiła Strategię Województwa Świętokrzyskiego dla Młodych.

- Nasze kilkuletnie działania dały efekt w postaci Strategii Województwa Świętokrzyskiego dla Młodych, w której przedstawione są kierunki wspierania aktywności społecznej młodzieży, przede wszystkim wiejskiej. Staramy się to robić poprzez wzmocnienie organizacji młodzieżowych, wspieranie młodzieżowych liderów lokalnych i podniesienie jakości pracy z osobami młodymi. Ten dokument żyje i ta strategia jest wdrażana. Przykładami działań samorządu jest dedykowanie puli środków dla organizacji młodzieżowych - w tym roku było to 100 tys. złotych. Odbył się również Kongres Młodzieżowych Rad, udzielane były mikrodotacje dla grup młodzieżowych oraz trwa program Liderzy dla młodzieży. Jesteśmy jedynym regionem, który ma spisaną strategię dla młodzieży i ona faktycznie funkcjonuje - mówiła Barbara Zamożniewicz.

W spotkaniu brali udział uczestnicy programu Młodych Liderów, członkowie Regionalnego Centrum Wolontariatu, polscy i zagraniczni studenci Uniwersytetu Jana Kochanowskiego i Politechniki Świętokrzyskiej oraz uczniowie liceów. Uczestniczyli w nim również marszałek województwa świętokrzyskiego Adam Jarubas, wicemarszałek Jan Maćkowiak oraz członek Zarządu Województwa, Marek Szczepanik.

W swoim wystąpieniu Dyrektor Generalny do spraw Polityki Regionalnej i Miejskiej w Komisji Europejskiej, Marc Lemaitre mówił m.in. o swoich pierwszych doświadczeniach z Polską i tym, jak ważne były dla losów Europy przemiany, które dokonywały się również w naszym kraju.

- Byłem absolutnie zachwycony łańcuchem zdarzeń, które miały miejsce na przełomie lat 80. i 90. w Europie, szczególnie w Europie Środkowej i Wschodniej. W wieku 16 lat byłem na wycieczce w Polsce, która była wówczas w centrum pokojowych przemian w Europie. Rok później byłem w Warszawie sam i dzięki temu mogłem poznać charakter tych przemian. To niesamowite, ile udało się osiągnąć Europie w ciągu niewielkiego czasu po zakończeniu wojen - mówił Marc Lemaitre.

Głównym tematem jego wystąpienia były założenia polityki Unii Europejskiej wobec młodych.

- Niektórzy z was byli bardzo mali lub nawet nie było ich na świecie, kiedy Polska wchodziła do Unii Europejskiej. Znacie Polskę jako kraj europejski, demokratyczny. To wszystko nie zostało nam jednak dane na wieczność. Kiedyś możemy to stracić i na nas ciąży odpowiedzialność, aby to się nie stało. Zdaję sobie sprawę z tego, że proces tworzenia wspólnych wartości nie jest łatwy i zależy od wielu czynników. Polska jest modelowym przykładem wykorzystywania funduszy unijnych w celu doganiania pozostałych krajów. Musimy rozmawiać ze sobą i wypracowywać wspólne rozwiązania na przyszłość. Jesteście przyszłością Polski i przyszłością Europy i Komisja Europejska jest bardzo ciekawa waszej oceny Unii Europejskiej, co chcecie w niej poprawić, nad czym pracować - mówił Dyrektor Marc Lemaitre, rozpoczynając bardzo ciekawą dyskusję z młodzieżą.

Organizatorami wizyty byli Stowarzyszenie „Rozprawy o Europie”, Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej w Polsce oraz Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego.

Wcześniej Dyrektor Marc Lemaitre wziął udział w dialogu obywatelskim „Przyszłość budżetu unijnego i polityki spójności. Jak finansować politykę regionalną po 2020 roku?”, który odbył się w Centrum Kongresowym Targów Kielce. Relację z niego można przeczytać TUTAJ.

- Dyrektor Lemaitre okazał się być bardzo otwartym mówcą, potrafiącym rozmawiać z młodzieżą o trudnej tematyce unijnej. Jestem pewien, że młodzież wyjdzie z tego spotkania zachęcona do działania. Młodzi ludzie, szczególnie z mniejszych ośrodków, nie mają czasem świadomości tego, co oferuje im Unia Europejska i to była doskonała okazja by mogli dowiedzieć się więcej. Podczas spotkania w Targach Kielce natomiast, samorządy i przedsiębiorcy mogli dowiedzieć się, w jakich kierunkach pójdzie budżet unijny i jak przygotować się do nowej perspektywy finansowej by mieć dostęp do środków unijnych - podsumował oba spotkania marszałek województwa świętokrzyskiego, Adam Jarubas.

 

źródło: sejmik.kielce.pl

Galeria zdjęć

Oglądanie stoisk i dyskusja z wynalazcami
Oglądanie stoisk i dyskusja z wynalazcami
Oglądanie stoisk i dyskusja z wynalazcami
Oglądanie stoisk i dyskusja z wynalazcami
Oglądanie stoisk i dyskusja z wynalazcami
Oglądanie stoisk i dyskusja z wynalazcami
Oglądanie stoisk i dyskusja z wynalazcami
Oglądanie stoisk i dyskusja z wynalazcami
Oglądanie stoisk i dyskusja z wynalazcami
Wizyta Marca Lemaître'a w Kielcach
Przemówienie Marca Lemaître'a
Wizyta Marca Lemaître'a w Kielcach
Wizyta Marca Lemaître'a w Kielcach