Lista pozytywnie ocenionych projektów wybranych do dofinansowania w ramach Działania 9.1 Aktywna integracja zwiększająca szanse na zatrudnienie.

Data opublikowania: 8 marca 2018

Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego przedstawia listę pozytywnie ocenionych projektów wybranych do dofinansowania w ramach konkursu numer RPSW.09.01.00-IZ.00-26-112/17. Działanie 9.1 Aktywna integracja zwiększająca szanse na zatrudnienie. Konkurs dedykowany Obszarowi Strategicznej Interwencji – obszary o najgorszym dostępie do usług publicznych (obszary wiejskie)

 

Załączone pliki: