Spotkanie bilateralne przedstawicieli Instytucji Zarządzającej RPOWŚ 2014-2020 z przedstawicielami Banku Gospodarstwa Krajowego

Data opublikowania: 13 marca 2018
Spotkanie bilateralne przedstawicieli Instytucji Zarządzającej RPOWŚ 2014-2020 z przedstawicielami Banku Gospodarstwa Krajowego
Spotkanie bilateralne przedstawicieli Instytucji Zarządzającej RPOWŚ 2014-2020 z przedstawicielami Banku Gospodarstwa Krajowego

W dniach 8 – 9 marca br. w Busku – Zdroju odbyło się spotkanie bilateralne przedstawicieli Instytucji Zarządzającej RPOWŚ 2014-2020 z przedstawicielami Banku Gospodarstwa Krajowego pełniącego rolę Menadżera Funduszu Funduszy w ramach projektów realizowanych z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020.

Spotkanie było okazją do przedstawienia najważniejszych zagadnień związanych z prawidłową realizacją projektów współfinansowanych z EFRR, w ramach Działania 2.6 Instrumenty finansowe dla MŚP oraz z EFS, w ramach Poddziałania 10.4.1 Wsparcie dla samozatrudnienia poprzez finansowe instrumenty zwrotne.

Podczas spotkania omówiono, m.in. stan realizacji projektów obsługiwanych przez Bank Gospodarstwa Krajowego jako MFF, założenia systemu promocji i informacji, sprawozdawczość, a także zasady prowadzenia kontroli Menadżera u Pośredników Finansowych.

Na realizację instrumentów finansowych województwo świętokrzyskie w perspektywie 2014-2020 przeznaczyło 50 mln euro EFRR oraz 8,1 mln euro EFS. 9 marca Menadżer Funduszu Funduszy podpisał pierwszą umowę „Pożyczka dla MŚP” z wybranym w drodze przetargu Pośrednikiem Finansowym, tj. Fundacją Rozwoju Regionu Pierzchnica, w związku z czym już niebawem pierwsze pożyczki powinny trafić do mikro, małych i średnich przedsiębiorstw działających na terenie województwa świętokrzyskiego.

Galeria zdjęć

Spotkanie bilateralne przedstawicieli Instytucji Zarządzającej RPOWŚ 2014-2020 z przedstawicielami Banku Gospodarstwa Krajowego
Spotkanie bilateralne przedstawicieli Instytucji Zarządzającej RPOWŚ 2014-2020 z przedstawicielami Banku Gospodarstwa Krajowego
Spotkanie bilateralne przedstawicieli Instytucji Zarządzającej RPOWŚ 2014-2020 z przedstawicielami Banku Gospodarstwa Krajowego
Spotkanie bilateralne przedstawicieli Instytucji Zarządzającej RPOWŚ 2014-2020 z przedstawicielami Banku Gospodarstwa Krajowego
Spotkanie bilateralne przedstawicieli Instytucji Zarządzającej RPOWŚ 2014-2020 z przedstawicielami Banku Gospodarstwa Krajowego
Spotkanie bilateralne przedstawicieli Instytucji Zarządzającej RPOWŚ 2014-2020 z przedstawicielami Banku Gospodarstwa Krajowego