Jak zdobyć dofinansowanie na nowe miejsca przedszkolne? – zapraszamy na warsztaty dotyczące konkursów RPOWŚ 2014 – 2020 dla obszarów wiejskich oraz Kieleckiego Obszaru Funkcjonalnego

Data opublikowania: 3 kwietnia 2018
Przedszkole utworzone dzięki funduszom z Unii Europejskiej”.
Przedszkole utworzone dzięki funduszom z Unii Europejskiej”.

Bezpłatne warsztaty, organizowane przez Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego UMWŚ, będą skoncentrowane na praktycznej stronie przygotowywania projektów „przedszkolnych”, w tym m. in. na konkretnych zapisach, które mogą znaleźć się we wniosku o dofinansowanie projektu. Spotkanie, zaplanowane na 18 kwietnia br., będzie poświęcone dwóm aktualnie ogłoszonym konkursom „przedszkolnym” RPOWŚ 2014 – 2020: jeden z nich skierowany jest do obszarów wiejskich naszego regionu, drugi do Kieleckiego Obszaru Funkcjonalnego.    

Warsztaty odbędą się 18 kwietnia 2018 r., w godz. 9.00 – 14.00 w Urzędzie Marszałkowskim w Kielcach przy ul. Paderewskiego 34 A, w sali 53 (V piętro).

Pierwszy z aktualnie trwających konkursów dotyczy Poddziałania 8.3.1 „Upowszechnienie i wzrost jakości edukacji przedszkolnej” i dedykowany jest wyłącznie obszarom wiejskim naszego regionu, z najgorszym dostępem do usług publicznych. Planowane dofinansowanie projektów w ramach tego naboru to 12 mln 750 tys. PLN. Lista gmin, których dotyczy konkurs, dostępna jest na portalu RPOWŚ 2014-2020 oraz w regulaminie konkursu.      

Drugi konkurs, ogłoszony w ramach Poddziałania 8.3.6 ZIT  „Wzrost jakości edukacji ogólnej – konkurs dla obszaru ZIT – Upowszechnianie i wzrost jakości edukacji przedszkolnej”, dotyczy wyłącznie terenu Kieleckiego Obszaru Funkcjonalnego. Na dofinansowanie projektów w ramach tego konkursu zarezerwowano 2 mln 210 tys. PLN.  Obszar KOF również wskazany jest na portalu RPOWŚ 2014-2020 oraz w regulaminie.   

Oba konkursy umożliwiają zakładanie nowych przedszkoli oraz zwiększenie liczby miejsc w już istniejących placówkach. W ramach projektów możliwe jest m.in. finansowanie bieżących kosztów utrzymania nowych przedszkoli lub nowoutworzonych miejsc w istniejących placówkach, realizacja zajęć dodatkowych dla dzieci, szkolenie nauczycieli, ponadto zakupy wyposażenia. Możliwe jest ponadto wspieranie dzieci z różnego rodzaju niepełnosprawnościami, bez konieczności tworzenia nowych miejsc przedszkolnych.

Nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach obu konkursów będzie prowadzony przez DW EFS od 30 kwietnia do 18 maja 2018 r. Szczegółowe informacje oraz dokumentacja niezbędna do przygotowania projektów dostępne są na portalu RPOWŚ 2014-2020.   

Formuła warsztatów przewiduje pracę z przykładowym projektem ze sfery edukacji przedszkolnej (Poddziałanie 8.3.1), który uzyskał dofinansowanie w ramach uprzednio rozstrzygniętego konkursu. Uczestnicy warsztatów będą mieli okazję wcielić się w role ekspertów, oceniających projekty i z tej perspektywy przeanalizować kluczowe elementy wniosku o dofinansowanie, takie jak: opis grupy docelowej i jej rekrutacja, opis zadań, harmonogram oraz budżet projektu. Warsztaty będą okazją do omówienia konkretnych przykładów zapisów, jakie mogą być zawarte we wniosku, ponadto do rozstrzygnięcia wątpliwości, dotyczących tworzenia budżetu projektu czy też regulaminu konkursu.

Zgłoszenia do udziału w warsztatach przyjmujemy telefonicznie lub mailowo w Departamencie Wdrażania EFS, w Zespole ds. Pomocy Technicznej, Informacji i Promocji, tel. (41) 349-89-23, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

Zgłoszenie powinno zawierać:

- imię i nazwisko zgłaszanej osoby,

- nazwę instytucji,

- kontakt telefoniczny.

W przypadku konieczności uwzględniania specjalnych potrzeb osób, chcących wziąć udział w warsztatach (wynikających np. z niepełnosprawności), prosimy o przekazanie niezbędnych informacji w tej sprawie.