Wsparcie profilaktyki zdrowotnej w regionie

Data opublikowania: 6 kwietnia 2018
Podpisanie umowy
Podpisanie umowy

"Wczesna diagnostyka gruźlicy u mieszkańców województwa świętokrzyskiego z grup szczególnego ryzyka" to nowy projekt realizowany przez Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im św. Rafała w Czerwonej Górze we współpracy z ośrodkami zdrowia i samorządami. Jego wartość to ponad 2 miliony 700 tysięcy złotych, z czego prawie 2,5 miliona złotych pochodzi z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego. 4 kwietnia umowę na jego realizację podpisali: Adam Jarubas, marszałek województwa świętokrzyskiego i Youssef Sleiman, dyrektor szpitala w Czerwonej Górze.

Głównym celem projektu jest wczesna diagnostyka gruźlicy u mieszkańców województwa świętokrzyskiego z grupy szczególnego ryzyka oraz zmniejszenie zapadalności na gruźlicę przez edukację zdrowotną i profilaktykę gruźlicy.
- Liczymy na współpracę wszystkich ośrodków zdrowia, mamy już wstępne deklaracje uzyskane z POZ-ów i samorządów. Pierwszy etap realizacji tego programu będzie polegał na dotarciu do osób potencjalnie zagrożonych gruźlicą. Będzie to zadanie dla pielęgniarek środowiskowych – mówi dyrektor Youssef Sleiman.
- Projekty profilaktyczne mają najgłębszy sens, jeśli  nie ograniczają się do tylko do jednostki, ale potrafią zbudować szerokie partnerstwo, które zapewni dotarcie  z informacją do  środowisk najbardziej narażonych na gruźlicę.  W ramach tego projektu będziemy współpracować z wieloma ośrodkami zdrowia, w których ten pierwszy etap programu będzie realizowany  - informuje Adam Jarubas.

Przeszkoleni pracownicy w trakcie spotkań ze swoimi podopiecznymi w każdej gminie, przeprowadzą wstępne badania ankietowe, które w zależności od wyniku wskażą uczestników następnego etapu - badania u specjalisty pulmonologa. Badanie obejmie specjalistyczny test IGRA, czyli badanie krwi i prześwietlenie RTG.
- Jeśli wynik badania będzie pozytywny, wówczas my zajmiemy się leczeniem tego pacjenta - informuje dyrektor szpitala w Czerwonej Górze. - Najważniejsze  w tym programie jest wykrycie choroby we wczesnym stadium, wyleczenie i zahamowanie źródła zakażenia. W tej chwili wiele osób zgłasza się do nas, kiedy choroba jest już w takim stadium zaawansowania, że z pewnością mogły one zarazić w swoim środowisku wielu ludzi. Naszym celem jest dotarcie do tych osób jak najwcześniej.
- Objawami, które mogą wskazywać na gruźlicę jest kaszel, osłabienie organizmu, stany podgorączkowe, bóle w klatce piersiowej, w późniejszym etapie może pojawić się krwioplucie – informuje lek. med. Mirosława Paździerz, kierownik Oddziału II Chorób Płuc i Gruźlicy szpitala w Czerwonej Górze. -  Jeśli kaszel utrzymuje się powyżej trzech tygodni już jest wskazaniem do wykonania prześwietlenia płuc.  
Choroba rozpoznana we wczesnym stadium jest całkowicie uleczalna, jeśli pacjent zgłosi się w stadium zaawansowanym,  prowadzi do znacznego obniżenia wydolności oddechowej, w skrajnych przypadkach nawet do śmierci.

Projekt adresowany jest do mieszkańców województwa świętokrzyskiego aktywnych zawodowo i niepracujących, powyżej 50 roku życia z grupy ryzyka zachorowania na gruźlicę i z grupy kontaktu z chorymi prątkującymi.  Przewidywana liczba osób objętych wsparciem to 10 884. Będzie trwał 4 lata.
W ramach projektu prowadzone będą działania promocyjno-informacyjne, między innymi spoty informacyjne w stacjach radiowych i telewizyjnych, których celem będzie podniesienie świadomości mieszkańców regionu na temat znaczenia wczesnej wykrywalności choroby dla jej wyleczenia i powrotu do aktywnego życia. Zorganizowane będą też  szkolenia dla pracowników OPS i POZ.   
- Gruźlica jest chorobą zakaźną i jeśli nie zajmiemy się nią w porę, to w przyszłości może być tylko gorzej – mówi dyrektor Youssef Sleiman.

Według danych GUS w 2016 roku w województwie świętokrzyskim zarejestrowano 227 przypadków gruźlicy płucnej, co daje 4 miejsce w kraju. O niskiej zachorowalności  na gruźlicę można mówić wtedy, gdy stwierdza się poniżej 16 przypadków zachorowań na 100 tysięcy osób, w naszym województwie ten wskaźnik wynosi 23 przypadki na 100 tysięcy. Celem tego programu jest obniżenie wskaźnika zachorowalności do poniżej 20 przypadków. To kolejny program profilaktyki zdrowotnej, który finansowany jest z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego. Jak informuje marszałek Adam Jarubas, przygotowany jest następny projekt dotyczący profilaktyki cukrzycy.

Źródło: www.wrota-swietokrzyskie.pl

Galeria zdjęć

Podpisanie umowy
Przemówienie Adama Jarubasa - Marszałka Województwa Świętokrzyskiego
Podpisanie umowy