Warunkowy wybór projektów wybranych do dofinansowania w ramach konkursu nr RPSW.07.03.00-IZ.00-26-159/17. Działanie 7.3 Infrastruktura zdrowotna i społeczna (PI 9a)

Data opublikowania: 9 kwietnia 2018

Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego informuje, że w dniu 5 kwietnia  2018r. Zarząd Województwa Świętokrzyskiego Uchwałą nr 3740/18 dokonał warunkowego wyboru projektów do dofinansowania w ramach konkursu nr RPSW.07.03.00-IZ.00-26-159/17.

Całkowita wartość wybranych projektów – 26 534 540,43 zł, w tym kwota dofinansowania do kwoty 23 897 853,71 zł.

źródło: Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Załączone pliki: