O dobrych praktykach w mikrofinansowaniu podczas lokalnych warsztatów

Data opublikowania: 11 kwietnia 2018
Spotkanie warsztatowe z regionalnymi przedsiębiorcami poświęcone dobrym praktykom w mikrofinansowaniu
Spotkanie warsztatowe z regionalnymi przedsiębiorcami poświęcone dobrym praktykom w mikrofinansowaniu

W dniu 6 kwietnia 2018 r. w ramach międzynarodowego projektu „ATM for SME`s”  Program INTERREG EUROPE, realizowanego przez Departament Polityki Regionalnej UMWŚ - Biuro Regionalne Województwa Świętokrzyskiego w Brukseli odbyło się spotkanie warsztatowe z regionalnymi przedsiębiorcami poświęcone dobrym praktykom w mikrofinansowaniu.

Podczas spotkania Liliana Krężołek z Biura Regionalnego Województwa Świętokrzyskiego w Brukseli, omówiła wnioski z ostatnich spotkań z partnerami zagranicznymi oraz zaprezentowała wyselekcjonowane dobre praktyki i ich efekty, które były wdrażane przez poszczególne kraje współpracujące na rzecz projektu ATM for SME`s.

Stworzony został katalog, w którym znajdują się ciekawe rozwiązania i przykłady praktycznych działań w takich krajach jak np. Niemcy, Norwegia, Węgry, Chorwacja czy Włochy, które wspierając sektor MŚP ułatwiają dostęp do mikrofinansowania dla tych, którzy mają utrudniony dostęp do mikropożyczek bądź zostały z różnych powodów wykluczone z mechanizmów mikrofinansowania.

Jednocześnie, na oficjalnej stronie INTERREG EUROPE uruchomiona ostała platforma nt. zidentyfikowanych modeli finansowych, których wdrożenie okazało się lokalnym sukcesem w poszczególnych krajach i regionach Europy.

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i realizowany w ramach pierwszego naboru wniosków Programu INTERREG EUROPA (Oś priorytetowa 2. Wzmacnianie konkurencyjności MŚP; Działanie: „ATM for SMEs - dostęp do mikrofinansowania dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw”; Cel szczegółowy: 2.1. Poprawa wdrażania polityk i programów rozwoju regionalnego).

Galeria zdjęć

Spotkanie warsztatowe z regionalnymi przedsiębiorcami poświęcone dobrym praktykom w mikrofinansowaniu
Spotkanie warsztatowe z regionalnymi przedsiębiorcami poświęcone dobrym praktykom w mikrofinansowaniu