Starachowice - miasto, które znalazło pomysł na siebie

Data opublikowania: 12 kwietnia 2018
Konferencja prasowa w Starachowicach
Konferencja prasowa w Starachowicach

Budowa trzech sportowych bieżni przy szkołach podstawowych, zmiana oświetlenia w mieście na energooszczędne i wymiana ponad 4 tysięcy lamp, czy nowoczesne i atrakcyjne architektonicznie zagospodarowanie Zalewu Lubianka, który przyciągnie nie tyko mieszkańców , ale i turystów – między innymi z takimi projektami w Starachowicach zapoznał się marszałek województwa świętokrzyskiego Adam Jarubas. Projekty otrzymały wsparcie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 -2020.

Obecnie trwa budowa trzech bieżni sportowych przy SP nr 6, SP nr 1 i SP nr 9. Łączny ich koszt to blisko 370 tysięcy złotych. Starachowice na jego realizację uzyskały dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego w wysokości 75 procent.

Marszałek podczas swojej wizyty w Starachowicach zapoznał się ze stanem budowy bieżni przy Szkole Podstawowej numer 6. Prace dobiegają końca, do położenia pozostała ostatnia nawierzchnia poliuretanowa i namalowanie pasów wyznaczających bieżnię. W tym tygodniu inwestycja zostanie zakończona. Zakres inwestycji to: budowa bieżni 3 – torowej, 60 – metrowej oraz budowa rozbiegu do skoku w dal.

- Zarząd Województwa Świętokrzyskiego dziś podjął decyzję o wsparciu kolejnego projektu dla Starachowic – optymalizacji oświetlenia. Wkrótce podpiszemy umowę – mówił marszałek Adam Jarubas. - Analizujemy kolejne projekty złożone przez miasto, które doskonale radzi sobie w pozyskiwaniu unijnych środków – dodał.

Celem projektu jest poprawa warunków życia mieszkańców gminy Starachowice poprzez: modernizację infrastruktury oświetlenia publicznego, obniżenie zużycia energii oraz redukcji zanieczyszczenia powietrza. Inwestycja obejmie: modernizację źródeł oświetlenia ulicznego - 4072 szt., wymianę wysięgników do opraw, przewodów zasilających oprawy, styczników i bezpieczników, montaż systemu sterowania i zarządzania oświetleniem oraz montaż kompensatorów mocy biernej

Wartość projektu to 7,5 mln. Zł, dofinansowanie z RPOWŚ wynosi 6,4 mln. zł. Projekt wynika z zatwierdzonego „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Starachowice”.

Zaplanowana do wykorzystania w ramach projektu technologia LED charakteryzuje się wysoką skutecznością świetlną, dając znaczny strumień światła przy niskim poborze energii elektrycznej. Montaż systemu sterowania i zarządzania oświetleniem przyczyni się do zmniejszenia zużycia energii elektrycznej o ok.1 596,42 MWh/rok. W wyniku realizacji projektu wskaźnik rezultatu: Szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych wyniesie 1328,22 ton/rok. – Jeszcze w tym roku chcemy rozpocząć wdrożenie projektu, dzięki któremu zaoszczędzimy rocznie kilkaset tysięcy złotych – mówi prezydent Starachowic Marek Materek.

Zagospodarowanie zbiornika wodnego Lubianka – to kolejna inwestycja, która jest elementem dużego projektu „Rewitalizacja – lepsze życie w Starachowicach, mieście, które znalazło pomysł na siebie". Całkowita jego wartość to 37,2 miliony złotych, w tym dotacja unijna wynosi blisko 23 miliony złotych.

W najbliższych latach będą realizowane inwestycje, które na trwale zmienią wizerunek Starachowic, jedną z nich jest: Zalew Lubianka - zagospodarowanie otoczenia zbiornika, poszerzenie plaży, ścieżka pieszo rowerowa wokół zbiornika, strefa rekreacji, nowe molo, nowe zaplecze sanitarne, gastronomiczne i techniczne, miejsca postojowe, mała architektura, pole namiotowe i kempingowe, nasadzenia drzew, krzewów, klomby.

 

źródło: sejmik.kielce.pl

Galeria zdjęć

Konferencja prasowa w Starachowicach
Wizyta Adama Jarubasa - Marszałka Województwa Świętokrzyskiego w Starachowicach
Konferencja prasowa w Starachowicach
Zalew Lubianka
Konferencja prasowa w Starachowicach
Wizyta Adama Jarubasa - Marszałka Województwa Świętokrzyskiego w Starachowicach