Zapraszamy na szkolenie „Realizacja zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz zasada równości szans kobiet i mężczyzn”.

Data opublikowania: 16 kwietnia 2018
Zapraszamy na  szkolenie „Realizacja zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz zasada równości szans kobiet i mężczyzn”.
Zapraszamy na  szkolenie „Realizacja zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz zasada równości szans kobiet i mężczyzn”.

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Sandomierzu zaprasza na  szkolenie „Realizacja zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz zasada równości szans kobiet i mężczyzn”.

 

Szkolenie odbędzie się:

24 kwietnia 2018 r. w Ostrowcu Świętokrzyskim (sala szkoleniowa Centrum Aktywności Obywatelskiej przy ulicy H. Sienkiewicza 70,
I piętro, sala nr 18, godz. 9.00 -14.00.

Szkolenie zostanie przeprowadzone w oparciu o zaktualizowane wytyczne. Od 11 kwietnia 2018 r. obowiązują zaktualizowane „Wytyczne w zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz zasady równości szans kobiet i mężczyzn w ramach funduszy unijnych na lata 2014-2020.

Nowym elementem dokumentu są standardy dostępności dla polityki spójności 2014-2020 dotyczące takich obszarów jak: cyfryzacja, transport, architektura, edukacja, szkolenia, informacja i promocja. Celem standardów jest zapewnienie osobom
z niepełnosprawnościami na równi z osobami pełnosprawnymi dostępu do Funduszy Europejskich.

Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc prosimy wszystkich zainteresowanych o telefoniczne zgłoszenie udziału: 15 832 33 54, 
15 864 20 74
.
W przypadku zgłoszeń dokonanych przez osoby niepełnosprawne prosimy o podanie zakresu koniecznych udogodnień,
które ewentualnie moglibyśmy zapewnić.

Załączone pliki:

  • Agenda szkolenia

    Typ: doc Rozmiar: 283 Kb Dodano: Pobrany: 109 razy