Jak zdobyć dofinansowanie na organizację szkoleń - zapraszamy na warsztaty tworzenia projektów w konkursie RPO „Edukacja formalna i pozaformalna osób dorosłych”

Data opublikowania: 7 maja 2018
Warsztaty organizowane przez Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Spełecznego
Warsztaty organizowane przez Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Spełecznego

Bezpłatne warsztaty, organizowane przez Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego dotyczyć będą dwóch aktualnie ogłoszonych konkursów z Poddziałania 8.5.3 RPOWŚ: jednego skierowanego wyłącznie do podmiotów z Ostrowca Świętokrzyskiego, Starachowic i Skarżyska i drugiego – adresowanego do całego województwa świętokrzyskiego.

Warsztaty odbędą się 18 maja 2018 r. w godz. 9-14 w Urzędzie Marszałkowskim w Kielcach przy ul. Paderewskiego 34 A, w sali 51 (V piętro). Program spotkania skoncentrowany będzie na praktycznej stronie przygotowania kluczowych elementów wniosku o dofinasowanie projektu, takich jak: opis grupy docelowej i jej rekrutacja oraz opis zadań. Na miejscu będzie też okazja do omówienia konkretnych zapisów, jakie mogą być zawarte we wniosku, oraz do rozstrzygnięcia wątpliwości, dotyczących tworzenia budżetu projektu czy też regulaminu konkursu. Przedstawiciele Komisji Oceny Projektów w Departamencie Wdrażania EFS przedstawią zalecenia praktyczne, wynikające z szerszej analizy projektów ocenionych w ramach dotychczas przeprowadzonych konkursów z RPOWŚ 2014-2020.

Zgłoszenia do udziału w warsztatach przyjmujemy telefonicznie lub mailowo w Departamencie Wdrażania EFS, tel. (41) 349-89-23, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. Zgłoszenie powinno zawierać imię i nazwisko zgłaszanej osoby, nazwę instytucji i kontakt telefoniczny.
Dodatkowo w przypadku konieczności uwzględniania specjalnych potrzeb osób, chcących wziąć udział w warsztatach (wynikających np. z niepełnosprawności), prosimy o przekazanie informacji w tej sprawie.

Poddziałanie 8.5.3 Edukacja  formalna i pozaformalna osób dorosłych” umożliwia realizację kwalifikacyjnych kursów zawodowych, kursów umiejętności zawodowych oraz innych kursów i szkoleń, prowadzących do nabycia konkretnych umiejętności.

Szczegółowe informacje oraz dokumentację niezbędną do przygotowania projektów zawierają ogłoszenia o konkursach z Poddziałania 8.5.3 dla obszaru całego województwa, i dedykowanego obszarom miast tracących funkcje społeczno-gospodarcze.