Na gospodarkę wodno-ściekową w Daleszycach

Data opublikowania: 15 maja 2018
Na gospodarkę wodno-ściekową w Daleszycach
Na gospodarkę wodno-ściekową w Daleszycach

„Budowa kanalizacji sanitarnej oraz modernizacja sieci wodociągowej w miejscowości Suków i Kranów w Gminie Daleszyce” oraz „Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w Daleszycach, Gmina Daleszyce” – marszałek województwa świętokrzyskiego Adam Jarubas, członek Zarządu Województwa Świętokrzyskiego Piotr Żołądek 15 maja podpisali z burmistrzem Daleszyc Dariuszem Meresińskim umowy na dofinansowanie tych dwóch projektów. W wydarzeniu uczestniczył także radny Semiku Grzegorz Gałuszka.

„Budowa kanalizacji sanitarnej oraz modernizacja sieci wodociągowej w miejscowości Suków i Kranów w Gminie Daleszyce”, Działanie 4.3 „Gospodarka wodno – ściekowa” , wydatki ogółem: 6 541 593,76 PLN, wydatki kwalifikowalne: 3 379 526,99 PLN, kwota dofinansowania (EFRR): 2 703 621,59 PLN (80%). Celem projektu jest uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Daleszyce poprzez rozbudowę systemu kanalizacji sanitarnej w Gminie Daleszyce. W wyniku realizacji projektu zostanie wybudowane 7,82 km kanalizacji sanitarnej, a 730 dodatkowych osób skorzysta z ulepszonego oczyszczania ścieków.

Drugi projekt „Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w Daleszycach, Gmina Daleszyce” ma na celu uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej na terenie Gminy Daleszyce poprzez zwiększenie przepustowości oczyszczalni i poprawę standardów jakościowych funkcjonowania systemu dzięki modernizacji oczyszczalni ścieków w Daleszycach. Przedsięwzięcie polega na przebudowie i rozbudowie oczyszczalni ścieków w celu zwiększenia jej przepustowości do 950 m3 na dobę oraz rozwiązaniu problemu gospodarki osadowej. W wyniku realizacji projektu 4 745 dodatkowych osób skorzysta z ulepszonego oczyszczania ścieków. Wydatki ogółem: 10 025 942,46 PLN, wydatki kwalifikowalne: 7 419 242,05 PLN, kwota dofinansowania (EFRR): 5 935 393,64 PLN (80%).

 

Źródło: www.swietokrzyskie.pro

 

Galeria zdjęć

Na gospodarkę wodno-ściekową w Daleszycach
Na gospodarkę wodno-ściekową w Daleszycach
Na gospodarkę wodno-ściekową w Daleszycach
Na gospodarkę wodno-ściekową w Daleszycach
Na gospodarkę wodno-ściekową w Daleszycach
Na gospodarkę wodno-ściekową w Daleszycach