Finansowe wsparcie na rozwój usług opieki psychiatrycznej

Data opublikowania: 15 maja 2018
Finansowe wsparcie na rozwój usług opieki psychiatrycznej
Finansowe wsparcie na rozwój usług opieki psychiatrycznej

Przedstawiciele poradni, zespołów środowiskowych i leczniczych, zajmujący się opieką psychiatryczną mieszkańców powiatów oraz przedstawiciele jednostek samorządów powiatowych uczestniczyli w spotkaniu dotyczącym pozyskania środków z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 na rozwijanie usług związanych ze zwiększeniem dostępu do wieloaspektowej pomocy psychiatrycznej.

Plany dotyczące opieki psychiatrycznej są bardzo rozległe – deinstytucjonalizacja leczenia, przeniesienie punktu ciężkości na opiekę nad pacjentem w jego środowisku życia, usprawnienie opieki medycznej, merytorycznej i społecznej pozwoli na odciążenie szpitali oraz da pozytywny efekt chorym. Bardzo ważną inicjatywą jest tworzenie w każdym powiecie Centrów Zdrowia Psychicznego. Takie wielokierunkowe, pilotażowe działanie jest już realizowane w Sandomierzu – mówiła Anna Nocuń, dyrektor Departamentu Zdrowia Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego. Jak dodała, na wprowadzenie tych kierunków rozwoju opieki psychiatrycznej przeznaczono spore sumy zapisane w Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Świętokrzyskiego w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i Europejskiego Funduszu Społecznego. – Mam nadzieję, że przedstawione przez Departamenty Wdrażające EFS i EFRR propozycje finansowania będą dobrym bodźcem do tworzenia kompleksowej oferty opieki psychiatrycznej w poszczególnych powiatach województwa świętokrzyskiego- podkreśliła dyrektor Nocuń.

Podmioty lecznicze  wskazane przez starostwa, zajmujące się opieką psychiatryczną, będą mogły pozyskać pieniądze, pochodzące z funduszy europejskich, na dwa typy działań. Pierwsze związane jest z dostosowaniem pomieszczeń. Na ten cel przeznaczono środki Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w kwocie 15 milionów złotych, z czego dofinansowanie inwestycji może wynieść blisko 4 miliony złotych. Konkurs będzie ogłoszony pod koniec maja bieżącego roku, a nabór wniosków rozpocznie się w czerwcu.Zadania z zakresu tworzenia i działalności ośrodków leczenia środowiskowego, oddziałów dziennych w powiatach oraz świadczenia specjalistycznych usług opiekuńczych, w tym: zatrudnienie personelu, oferowanie pomocy zdrowotnej, pielęgnacyjnej z zakresu opieki psychiatrycznej i leczenia uzależnień, prowadzenie akcji informacyjno-edukacyjnych skierowanych do pacjentów i osób z ich otoczenia, mogą być finansowane z RPO WŚ w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Kwota alokacji w tym przypadku wynosi prawie 15 milionów złotych. Dokumentacja konkursowa jest w trakcie tworzenia, a szczegółowe warunki aplikowania będą podane do wiadomości pod koniec tego roku.

Uczestnicy spotkania mieli możliwość praktycznego poznania dokumentacji aplikacyjnej o dofinansowanie projektów z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i Europejskiego Funduszu Społecznego, którą zaprezentowali przedstawiciele merytorycznych Departamentów Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego.

 

Źródło: www.swietokrzyskie.pro

Galeria zdjęć

Finansowe wsparcie na rozwój usług opieki psychiatrycznej
Finansowe wsparcie na rozwój usług opieki psychiatrycznej
Finansowe wsparcie na rozwój usług opieki psychiatrycznej
Finansowe wsparcie na rozwój usług opieki psychiatrycznej
Finansowe wsparcie na rozwój usług opieki psychiatrycznej
Finansowe wsparcie na rozwój usług opieki psychiatrycznej
Finansowe wsparcie na rozwój usług opieki psychiatrycznej
Finansowe wsparcie na rozwój usług opieki psychiatrycznej