Połaniec: auto dla strażaków i termomodernizacja budynku urzędu

Data opublikowania: 16 maja 2018
Połaniec: auto dla strażaków i termomodernizacja budynku urzędu
Połaniec: auto dla strażaków i termomodernizacja budynku urzędu

Umowy na dwa projekty dofinansowane z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 -2020 w Połańcu 15 maja podpisał marszałek województwa świętokrzyskiego Adam Jarubas. Dzięki wsparciu z Unii zostanie zakupiony samochód ratowniczo – gaśniczy dla strażaków oraz zostanie zrealizowana termomodernizacja budynku Urzędu Miasta i Gminy w Połańcu.

Zakup samochodu dla strażaków zwiększy jakość i efektywność służby strażackiej w Mieście i Gminie Połaniec, co będzie miało przełożenie na wzrost bezpieczeństwa mieszkańców, jak również ochrony środowiska naturalnego. Auto zostało dofinansowane z Regionalnego Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 -2020, Oś Priorytetowa 4 Dziedzictwo naturalne i kulturowe, Działanie 4.1 Przeciwdziałanie skutkom klęsk żywiołowych oraz usuwanie ich skutków.Wartość projektu pn. „Poprawa jakości systemów wczesnego reagowania i ratownictwa w Gminie Połaniec” to 898 400 zł, a dofinansowanie unijne to 673 425 zł (75%).

Podpisana została również umowa z wykonawcą Firmą CREATIVE AND FUTURE Sp. z o.o. z siedzibą w Kielcach na realizację projektu „Termomodernizacja budynku Urzędu Miasta i Gminy w Połańcu”. Projekt także otrzymał dofinansowanie z Regionalnego Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 -2020, Oś Priorytetowa 3 Efektywna i zielona energia, Działanie 3.3 Poprawa efektywności energetycznej z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii w sektorze publicznym i mieszkaniowym. Wartość umowy to ponad 2,8 mln zł, wartość dofinansowania ponad 1,7 mln zł.

Galeria zdjęć

Połaniec: auto dla strażaków i termomodernizacja budynku urzędu
Połaniec: auto dla strażaków i termomodernizacja budynku urzędu
Połaniec: auto dla strażaków i termomodernizacja budynku urzędu