Wspólne posiedzenie Komitetu Sterującego i Rady Programowej Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych KOF

Data opublikowania: 5 czerwca 2018
Wspólne posiedzenie Komitetu Sterującego i Rady Programowej Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych KOF
Wspólne posiedzenie Komitetu Sterującego i Rady Programowej Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych KOF

W dniu 30 maja 2018  br. w Zespole  Szkół  Ponadpodstawowych w Nowinach odbyło się kolejne, wspólne posiedzenie Komitetu Sterującego i Rady Programowej Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Kieleckiego Obszaru Funkcjonalnego. Posiedzeniu przewodniczył prezydent Miasta Kielce Wojciech Lubawski. W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele gmin należących do Kieleckiego Obszaru Funkcjonalnego, Biuro ZIT Urzędu Miasta Kielce oraz przedstawiciele Instytucji Zarządzającej RPOWŚ.

Spotkanie rozpoczęto podjęciem Uchwały dotyczącej  powołania czterech grup tematycznych w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Kieleckiego Obszaru Funkcjonalnego na lata 2014-2020. Następnie szczegółowo omówiono stan wdrażania instrumentu ZIT KOF, w tym w zakresie realizacji celów rzeczowo-finansowych, a także przedstawiono informacje o planowanych inicjatywach i działaniach, m.in w zakresie projektów partnerskich czy szkoleń i doradztwa dla beneficjentów.

Dyrektor Departamentu Polityki Regionalnej Grzegorz Orawiec zwrócił uwagę, iż wdrażanie Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, w tym w ramach ZIT KOF, znajduje się w kluczowym momencie, głównie ze względu na napięte harmonogramy realizacji inwestycji oraz zbliżający się przegląd śródokresowy wdrażania Programu. Dodatkowo podkreślił konieczność planowania dalszych kroków związanych m.in. z aktualizacją Strategii ZIT KOF oraz rozpoczęcia prac nad programowaniem perspektywy finansowej 2021-2027.

Galeria zdjęć

Grzegorz Orawiec - Dyrektor Departamentu Polityki Regionalnej UMWŚ
Wspólne posiedzenie Komitetu Sterującego i Rady Programowej Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych KOF
Wspólne posiedzenie Komitetu Sterującego i Rady Programowej Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych KOF