AUSTRIACKI SYSTEM SZKOLNICTWA ZAWODOWEGO PRZYKŁADEM DLA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

Data opublikowania: 12 czerwca 2018
AUSTRIACKI SYSTEM SZKOLNICTWA ZAWODOWEGO PRZYKŁADEM DLA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO
AUSTRIACKI SYSTEM SZKOLNICTWA ZAWODOWEGO PRZYKŁADEM DLA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

W dniach 5-8 czerwca 2018 r. odbyła się misja wyjazdowa do Austrii, w której udział wzięli Grantobiorcy w projekcie „Innowacyjna edukacja - nowe możliwości zawodowe” reprezentujący środowiska szkół zawodowych, instytucji otoczenia biznesu, NGO oraz administracji i instytucji wspierających rozwój edukacji i przedsiębiorczości z regionu świętokrzyskiego.

W trakcie wizyty w Wiedniu uczestnicy spotkali się m.in. z reprezentantami Federalnej Izby Gospodarczej, Austriackiej Izby Pracy, Szkołą Zawodową przygotowującą do pracy w przemyśle, finansach i transporcie, instytucją doskonalenia zawodowego IPCenter, Austriacką Federacją Przemysłową, placówką doskonalenia zawodowego BAZ należącą do sieci BFI Vienna oraz ośrodkiem doskonalenia zawodowego ÖBB.

Celem wizyty była wymiana wiedzy i doświadczeń z zakresu innowacyjnego podejścia do kształcenia, praktyczne zapoznanie się z systemem szkolnictwa zawodowego obowiązującym w Austrii i zaczerpnięcie pozytywnych wzorców w ramach planowanych do wdrażania innowacyjnych modeli w regionie świętokrzyskim.  Szczególną cechą austriackiego dualnego systemu kształcenia jest ścisłe powiązanie gospodarki z nauczaniem, gdzie obecnie 80 % zajęć to praktyka w zakładzie pracy a tylko 20% stanowią zajęcia teoretyczne w szkole, oraz przywiązanie dużej uwagi do specjalizacji kształcenia. To połączenie uznawane jest w całej Europie za wzorcowe i stanowi kluczowy czynnik sukcesu osiąganego przez Austrię.

Partnerem ponadnarodowym w projekcie jest Instytut Szkolenia Zawodowego- Berufsforderungsinstitut Burgenland, który w kolejnym etapie projektu będzie ściśle współpracował w Grantobiorcami.

Grantobiorcami w projekcie są: Forum Pracodawców w Kielcach, Świętokrzyski Związek Pracodawców Prywatnych Lewiatan, Świętokrzyskie Centrum Innowacji i Transferu Technologii, Zespół Szkół w Ożarowie, Starostwo Powiatowe w Kielcach, Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Końskich, Centrum Kształcenia Praktycznego w Starachowicach, Zakład Doskonalenia Zawodowego w Kielcach, Zespół Szkół Nr 1 w Opatowie oraz Fundacja Świętokrzyskich Szefów Kuchni i Kucharzy w Kielcach.

Projekt realizowany jest przez Województwo Świętokrzyskie: Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego, Departament Polityki Regionalnej w partnerstwie ponadnarodowym z Instytutem Szkolenia Zawodowego- Berufsforderungsinstitut Burgenland (BFI) w ramach Osi Priorytetowej IV. Innowacje Społeczne i współpraca ponadnarodowa, Działanie 4.1 innowacje społeczne Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój.

Galeria zdjęć

AUSTRIACKI SYSTEM SZKOLNICTWA ZAWODOWEGO PRZYKŁADEM DLA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO
AUSTRIACKI SYSTEM SZKOLNICTWA ZAWODOWEGO PRZYKŁADEM DLA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO
AUSTRIACKI SYSTEM SZKOLNICTWA ZAWODOWEGO PRZYKŁADEM DLA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO
AUSTRIACKI SYSTEM SZKOLNICTWA ZAWODOWEGO PRZYKŁADEM DLA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO
AUSTRIACKI SYSTEM SZKOLNICTWA ZAWODOWEGO PRZYKŁADEM DLA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO
AUSTRIACKI SYSTEM SZKOLNICTWA ZAWODOWEGO PRZYKŁADEM DLA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO
AUSTRIACKI SYSTEM SZKOLNICTWA ZAWODOWEGO PRZYKŁADEM DLA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO
AUSTRIACKI SYSTEM SZKOLNICTWA ZAWODOWEGO PRZYKŁADEM DLA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO
AUSTRIACKI SYSTEM SZKOLNICTWA ZAWODOWEGO PRZYKŁADEM DLA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO
AUSTRIACKI SYSTEM SZKOLNICTWA ZAWODOWEGO PRZYKŁADEM DLA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO