Dobre doświadczenia zawodowe szansą na lepszą przyszłość

Data opublikowania: 11 lipca 2018
Dobre doświadczenia zawodowe szansą na lepszą przyszłość
Dobre doświadczenia zawodowe szansą na lepszą przyszłość

W Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego w Chmielniku odbyło się uroczyste podsumowanie projektu „Dobre doświadczenia zawodowe szansą na lepszą przyszłość”, zrealizowanego w ramach działania 8.5 „Rozwój i wysoka jakość szkolnictwa zawodowego oraz kształcenia ustawicznego” – poddziałania 8.5.1 „Podniesienie jakości kształcenia zawodowego oraz wsparcie na rzecz tworzenia i rozwoju CKZiU” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020. W spotkaniu uczestniczył członek Zarządu Województwa Piotr Żołądek.

Z projektu, którego budżet to blisko 1 mln zł skorzystało 50 uczniów Zespołu Szkół Nr 3 w Chmielniku. Celem zadania było podniesienie kwalifikacji i umiejętności zawodowych uczniów, zwiększenie kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku pracy, rozwój współpracy szkoły z pracodawcami, zwiększanie szans zatrudnienia. W ramach tego projektu zrealizowano bezpłatne kursy i szkolenia dające dodatkowe kwalifikacje zawodowe, odpłatne praktyki zawodowe w zakładach pracy (min 150 godzin na jednego ucznia), utworzono pracownię spawalnictwa, doposażono pracownię mechaniczną, a każdy uczeń uzyskał certyfikat potwierdzający nabyte umiejętności zawodowe. Kursy jakie zrealizowano w ramach projektu to m.in.: kurs operatora wózków widłowych z wymianą butli gazowej, operatora koparki, spawania metodą MAG blach i rur, prawa jazdy kat B, wizażu i stylizacji, fryzjerski oraz elektryka z uprawnieniami do 1 kV.

 

Źródło: www.swietokrzyskie.pro

Galeria zdjęć

Dobre doświadczenia zawodowe szansą na lepszą przyszłość
Dobre doświadczenia zawodowe szansą na lepszą przyszłość
Dobre doświadczenia zawodowe szansą na lepszą przyszłość
Dobre doświadczenia zawodowe szansą na lepszą przyszłość
Dobre doświadczenia zawodowe szansą na lepszą przyszłość
Dobre doświadczenia zawodowe szansą na lepszą przyszłość
Dobre doświadczenia zawodowe szansą na lepszą przyszłość
Dobre doświadczenia zawodowe szansą na lepszą przyszłość