Umowy w Smykowie i Końskich

Data opublikowania: 6 sierpnia 2018
Umowy w Smykowie i Końskich
Umowy w Smykowie i Końskich

W Urzędzie Gminy w Smykowie Agata Binkowska, członek Zarządu Województwa podpisała umowę na dofinansowanie projektu pn. „Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Miedzierza, odcinek o długości 658 m”. Kwota dofinansowania unijnego to 48 tys. zł. W  Zespole Opieki Zdrowotnej w Końskich dzięki środkom unijnym zamontowane zostaną panele fotowoltaiczne i powietrzne pompy ciepła.

W Zespole Opieki Zdrowotnej w Końskich, Agata Binkowska podpisała umowę na dofinansowanie projektu pn. „Montaż Odnawialnych Źródeł Energii (paneli fotowoltaicznych, powietrznych pomp ciepła w ZOZ w Końskich)” w ramach Działania 3.1 “Wytwarzanie i dystrybucja energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych” Osi III “Efektywna i zielona energia” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020. Całkowita wartość projektu to ponad 5 milionów złotych, a dofinansowanie unijne prawie 2,5 mln zł.

Zakres przedsięwzięcia obejmuje montaż 1668 sztuk paneli fotowoltaicznych oraz montaż powietrznych pomp ciepła służących do ogrzewania. Realizacja inwestycji 1 czerwca 2018r.-31.12.2019r.

Galeria zdjęć

Umowy w Smykowie i Końskich
Umowy w Smykowie i Końskich
Umowy w Smykowie i Końskich