Ponad 35 milionów unijnego dofinansowania dla Skarżyska

Data opublikowania: 13 września 2018
Ponad 35 milionów unijnego dofinansowania dla Skarżyska
Ponad 35 milionów unijnego dofinansowania dla Skarżyska

Budowa wiaduktu i ścieżek rowerowych, zakup autobusów oraz wdrożenie Systemu Informacji Pasażerskiej. W Skarżysku-Kamiennej prezydent Konrad Krönig i wicemarszałek Jan Maćkowiak podpisali pre-umowę na dofinansowanie projektu związanego z budową zintegrowanego systemu komunikacyjnego na terenie miasta. Wartość zadania to prawie 45 milionów złotych.

Głównym celem projektu pn. „Budowa zintegrowanego systemu komunikacyjnego obejmującego wykonanie przebudowy istniejącego układu komunikacyjnego wraz z budową obiektu w celu przekroczenia linii kolejowej nr 8 Warszawa – Kraków i skomunikowania Osiedla Dolna Kamienna z Osiedlem Przydworcowym w Skarżysku-Kamiennej” jest zwiększenie udziału niskoemisyjnego transportu publicznego na obszarze gminy Skarżysko-Kamienna oraz podniesienie dostępności i jakości usług transportu publicznego wraz z ograniczeniem jego negatywnego wpływu na środowisko. W efekcie przyniesie to redukcję emisji dwutlenku węgla o 503 tony w skali roku, skrócenie czasu przejazdu i podniesienie komfortu podróży komunikacją miejską, zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego, zapewnienie pasażerom bieżącej informacji na temat czasu przejazdu autobusów oraz stworzenie spójnego systemu ścieżek rowerowych wykorzystywanych także w celach transportowych.

– Podpisujemy pre-umowę na realizację ważnego dla miasta i powiatu skarżyskiego zadania. Obejmuje ono m.in. budowę wiaduktu nad torami w ciągu ul. Piłsudskiego, ścieżek rowerowych z wypożyczalniami rowerów, wdrożenie systemu informacji pasażerskiej oraz zakup siedmiu nowych autobusów. Wszystko w jednym projekcie – mówił prezydent Konrad Krönig.

Wartość zadania to 44 520 077, 36 zł, zaś dofinansowanie unijne – 36 706 210, 75 zł. (Działanie 3.4 Strategia niskoemisyjna, wsparcie zrównoważonej multimodalnej mobilności miejskiej RPOWŚ 2014-2020).

– Na poziomie samorządu województwa decydujemy o wydawaniu unijnych pieniędzy na najlepsze projekty. Projekt złożony przez Skarżysko zdecydowanie taki jest. Najlepiej odpowiada na potrzeby mieszkańców – mówił wicemarszałek Jan Maćkowiak.

W ramach przedsięwzięcia przewidziano: budowę wiaduktu nad linią kolejową nr 8, w celu przekroczenia jej i skomunikowania Osiedla Dolna Kamienna z Osiedlem Przydworcowym w Skarżysko-Kamiennej, zakup 7 niskoemisyjnych autobusów o pojemności 630 miejsc, wdrożenie Systemu Informacji Pasażerskiej, budowę parkingów „bike&ride” z 75 stanowiskami postojowymi, wykonanie oświetlenia drogowego typu LED, budowę i wyznaczenie 2,0 km bus pasów, budowę 2,4 km ścieżek rowerowych oraz ciągów pieszych.

 

Źródło: www.swietokrzyskie.pro

Galeria zdjęć

Ponad 35 milionów unijnego dofinansowania dla Skarżyska
Ponad 35 milionów unijnego dofinansowania dla Skarżyska
Ponad 35 milionów unijnego dofinansowania dla Skarżyska
Ponad 35 milionów unijnego dofinansowania dla Skarżyska
Ponad 35 milionów unijnego dofinansowania dla Skarżyska
Ponad 35 milionów unijnego dofinansowania dla Skarżyska
Ponad 35 milionów unijnego dofinansowania dla Skarżyska