Edukacyjne projekty z unijnym wsparciem

Data opublikowania: 9 października 2018
Edukacyjne projekty z unijnym wsparciem
Edukacyjne projekty z unijnym wsparciem

W Rudzie Malenieckiej Agata Binkowska, członek Zarządu Województwa podpisała umowę na dofinansowanie projektu „Nowoczesna Szkoła Podstawowa w Rudzie Malenieckiej”, realizowanego przez Zespół Publicznych Placówek Oświatowych w Rudzie Malenieckiej.

Wartość całkowita projektu to 477 806,90 zł. Celem projektu jest wyrównanie i zwiększenie dostępu do dobrej jakości edukacji elementarnej poprzez realizację nowoczesnych programów edukacyjnych podnoszących kompetencje kluczowe w zakresie: matematyki, nauk przyrodniczych i uczenia się. Organizowane będą zajęcia dodatkowe dla 160 uczniów i doradztwo zawodowe dla 48 uczniów oraz kompleksowe szkolenia dla 28 nauczycieli.

Agata Binkowska była także gościem uroczystego wmurowania aktu erekcyjnego pod budowę sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Kapałowie, gm. Radoszyce. Planuje się, iż w grudniu zostanie oddana do użytku. Projekt przewiduje również wyposażenie pracowni matematycznej i przyrodniczej w SP w Kapałowie i SP w Radoszycach. Dofinansowanie unijne wynosi 1 406 760,84 zł.

 

Źródło: www.swietokrzyskie.pro

Galeria zdjęć

Edukacyjne projekty z unijnym wsparciem
Edukacyjne projekty z unijnym wsparciem