Nowe możliwości zawodowe również dla przedsiębiorców

Data opublikowania: 9 października 2018
Nowe możliwości zawodowe również dla przedsiębiorców
Nowe możliwości zawodowe również dla przedsiębiorców

We wrześniu 2018 roku rozpoczęły się kursy pedagogiczne dla instruktorów praktycznej nauki zawodu, które zostały zaplanowane w ramach realizowanego przez Województwo Świętokrzyskie – Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego projektu „Innowacyjna edukacja – nowe możliwości zawodowe”. Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Osi Priorytetowej IV. Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa, Działania 4.1 Innowacje społeczne.

Do końca marca 2019 roku, 55 pracowników przedsiębiorstw z województwa świętokrzyskiego, weźmie udział w kursach organizowanych przez Oddział ds. Innowacji i Transferu Wiedzy Departamentu Polityki Regionalnej. Celem kursu jest nabycie przez słuchaczy wiedzy i umiejętności z zakresu podstaw pedagogiki, psychologii, metodyki i praktyki metodycznej, niezbędnej do wykonywania funkcji induktorów praktycznej nauki zawodu. Uprawnienia zdobyte w wyniku uczestnictwa w kursach pedagogicznych będą wykorzystywane w zakresie prowadzenia kształcenia praktycznego w przedsiębiorstwach dla uczniów techników objętych wsparciem projektowych w ramach grantów przyznanych przez Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego siedmiu instytucjom z regionu. Każda z grup szkoleniowych odbędzie po 80 godzin zajęć, które będą obejmowały zarówno część teoretyczną i praktyczną.

 

Galeria zdjęć

Nowe możliwości zawodowe również dla przedsiębiorców
Nowe możliwości zawodowe również dla przedsiębiorców
Nowe możliwości zawodowe również dla przedsiębiorców
Nowe możliwości zawodowe również dla przedsiębiorców
Nowe możliwości zawodowe również dla przedsiębiorców