Międzynarodowe spotkanie partnerów projektu ENERSELVES

Data opublikowania: 8 listopada 2018
Międzynarodowe spotkanie partnerów projektu ENERSELVES
Międzynarodowe spotkanie partnerów projektu ENERSELVES

W dniach 5-7 listopada br. w Cagliari odbyło się międzynarodowe spotkanie partnerów projektu ENERSELVES realizowanego przez Centrum Obsługi Inwestora i Przedsiębiorczości działające w ramach Departamentu Polityki Regionalnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego. Projekt finansowany jest w ramach Programu Interreg Europe.

Organizatorem spotkania był Autonomiczny Region Sardynii. Z ramienia regionu Świętokrzyskiego w skład delegacji weszli nim m.in. Grzegorz Orawiec, dyrektor Departamentu Polityki Regionalnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego oraz prof. dr hab. inż. Jerzy Zbigniew Piotrowski reprezentujący Politechnikę Świętokrzyską w Kielcach.

Pierwszego dnia delegacja uczestniczyła w obradach Komitetu Sterującego. Poszczególni partnerzy omówili najistotniejsze kwestie związane z realizacją projektu ENERSELVES. Przede wszystkim rozmowy dotyczyły zagadnień związanych z ostateczną wersją Action Planów - projektowych dokumentów strategicznych. Podjęto również  dyskusję związaną z przejściem do II fazy realizacji projektu, związanej z zadaniami wdrażania i monitorowania.

Partnerzy  projektu (Extremadura Energy Agency, Energy Agency for Southeast Sweden, Malta Intelligent Enegy Management Agency – MIEMA, Lazio Region, North-East Regional Development Agency, Autonomous Region of Sardinia) wraz z  delegacją z naszego regionu uczestniczyli w zorganizowanych przez Autonomiczny Region Sardynii wizytach studyjnych. Odwiedzili między innymi: Sardegna Ricerche Laboratory - którego działalność skupia się nad badaniami związanymi z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii, Regionalną Agencję Mieszkalnictwa AREA i Szpital Santissima Trinità - jako przykłady budynków użyteczności publicznej z wykorzystaniem   zintegrowanego system fotowoltaicznego. Tematyka wizyt skupiała się głównie na rozwiązaniach służących efektywności energetycznej w budownictwie oraz projektach wykorzystania energii słonecznej  jako źródła energii odnawialnej.

W ramach projektu ENERSELVES promowane są nowe rozwiązania lub ulepszanie już istniejących w celu wspierania procesów wdrażania efektywności energetycznej w budownictwie. Projekt ma na celu wypracowanie wytycznych dotyczących zmian w dokumentach strategicznych szczebla regionalnego, które przyczynią się do zwiększenia znaczenia energii uzyskiwanej ze źródeł odnawialnych.

Przedstawiciele Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego zaprezentowali również zasady wydatkowania funduszy w ramach RPO 2014-2020 na sektor efektywności energetycznej oraz odnawialnych źródeł energii w szczególności model tzw. „projektów parasolowych” oraz termomodernizacji obiektów.

Galeria zdjęć

Międzynarodowe spotkanie partnerów projektu ENERSELVES
Międzynarodowe spotkanie partnerów projektu ENERSELVES
Międzynarodowe spotkanie partnerów projektu ENERSELVES
Międzynarodowe spotkanie partnerów projektu ENERSELVES
Międzynarodowe spotkanie partnerów projektu ENERSELVES
Międzynarodowe spotkanie partnerów projektu ENERSELVES
Międzynarodowe spotkanie partnerów projektu ENERSELVES
Międzynarodowe spotkanie partnerów projektu ENERSELVES