Problemy psychiczne i uzależnienia – jak pomagać?

Data opublikowania: 3 grudnia 2018
Problemy psychiczne i uzależnienia – jak pomagać?
Problemy psychiczne i uzależnienia – jak pomagać?

Ostatnie już w tym roku warsztaty tworzenia projektów, zorganizowane przez Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego UMWŚ, dotyczyły konkursu, ukierunkowanego na rozwój opieki medycznej nad osobami z zaburzeniami psychicznymi oraz osobami uzależnionymi. To pierwszy konkurs o takiej tematyce w obecnej perspektywie finansowej, autorzy projektów potrzebowali więc przekrojowej wiedzy nt. prawidłowego tworzenia wniosków. 

W spotkaniu brali udział przede wszystkim specjaliści – osoby na co dzień zajmujące się zagadnieniami związanymi ze zdrowiem psychicznymi i jego zaburzeniami, a także z terapią różnego rodzaju uzależnień. Reprezentowali placówki od wielu lat działające w tej sferze w regionie świętokrzyskim.

Uczestnicy warsztatów uzyskali przekrojową wiedzę, niezbędną do przygotowania wniosku o dofinansowanie projektu w ramach konkursu z Poddziałania 9.2.3. Eksperci z Departamentu Wdrażania EFS szczegółowo omówili kluczowe zapisy regulaminu konkursowego, kryteria oraz przebieg oceny projektów oraz najważniejsze zasady ich tworzenia, w tym sporządzanie opisu grupy docelowej i jej rekrutacji, opisu zadań oraz zasady tworzenia budżetu. Wszystkie te informacje teoretyczne poparte były praktycznymi przykładami, zapożyczonymi z rzeczywistego projektu. Dodatkowo podczas warsztatów prezentowany był szczegółowo Generator Wniosków Aplikacyjnych, czyli aplikacja internetowa umożliwiająca napisanie i złożenie projektu w odpowiedzi na konkurs. Spotkanie było także okazją do odpowiedzi na wszelkie pytania i rozstrzyganie wątpliwości, nurtujące autorów projektów.

Konkurs z Poddziałania 9.2.3 „Rozwój wysokiej jakości usług zdrowotnych” umożliwia zdobycie dofinansowania na rozwijanie opieki medycznej nad osobami niesamodzielnymi (zależnymi) z powodu zaburzeń psychicznych, uzależnienia od alkoholu lub uzależnienia od substancji psychoaktywnych. Projekty mogą przewidywać różnorodne działania, między innymi  tworzenie oraz wsparcie działalności oddziałów dziennych psychiatrycznych, zespołów leczenia środowiskowego (domowego), hosteli oraz innych ośrodków opieki pozaszpitalnej. Poza tym autorzy projektów mogą ubiegać się o dofinansowanie na działania wspierające opiekunów osób z problemami psychicznymi lub uzależnionych, poprzez zapewnienie opieki zastępczej, edukację i szkolenia, zapewnienie dostępu do sprzętu rehabilitacyjnego czy też teleopiekę medyczną.    

Planowana, łączna wartość dofinansowania projektów w konkursie to ponad 15,7 mln PLN. Departament Wdrażania EFS będzie prowadził nabór wniosków od 10 grudnia 2018 r. do 10 stycznia 2019 r. Szczegółowe informacje oraz dokumentacja niezbędna do przygotowania projektów dostępne są na portalu RPOWŚ 2014-2020.   

Galeria zdjęć

Problemy psychiczne i uzależnienia – jak pomagać?