Oficjalne przekazanie koordynacji działań Domu Polski Wschodniej w Brukseli dla Województwa Świętokrzyskiego

Data opublikowania: 6 grudnia 2018
Oficjalne przekazanie koordynacji działań Domu Polski Wschodniej w Brukseli dla Województwa Świętokrzyskiego
Oficjalne przekazanie koordynacji działań Domu Polski Wschodniej w Brukseli dla Województwa Świętokrzyskiego

W dniu 5 grudnia 2018 r. w siedzibie Ambasady RP w Królestwie Belgii Pan Andrzej Bętkowski Marszałek Województwa oraz Grzegorz Orawiec Dyrektor Departamentu Polityki Regionalnej i Konrad Cedro Przedstawiciel Województwa Świętokrzyskiego w Brukseli wzięli udział w spotkaniu z JE Arturem Orzechowskim Ambasadorem RP w Królestwie Belgii oraz Panią Joanną Doberszyc – Toulsaly Radcą-Minister, Zastępcą Kierownika Placówki Ambasady RP w Brukseli.

Tematem rozmów były dotychczasowe, efektywne prace związane z promocją gospodarczą i pro-inwestycyjną  województwa świętokrzyskiego w Belgii, a także innych krajów europejskich, jak również omówione zostały nowe inicjatywy i pomysły na współpracę z Ambasadą w 2019 r., przez pryzmat działań Biura Regionalnego Województwa Świętokrzyskiego w Brukseli.

Tego samego dnia, w siedzibie Domu Polski Wschodniej w Brukseli odbyło się uroczyste i oficjalne przekazanie funkcji koordynatora działań Domu Polski Wschodniej w Brukseli przez Województwo Podlaskie, które zarządzało pracami DPW w roku 2018 dla Województwa Świętokrzyskiego na 2019 r.

Spotkanie otworzył Pan Ambasador oraz Marszałkowie i przedstawiciele regionów Polski Wschodniej: Pan Andrzej Bętkowski Marszałek Województwa Świętokrzyskiego, Pan Władysław Ortyl Marszałek Województwa Podkarpackiego oraz Pan Jerzy Leszczyński Marszałek Województwa Podlaskiego. W uroczystym przekazaniu koordynacji udział wzięli miedzy innymi  przedstawiciele Komisji Europejskiej, Rady Europy, Parlamentu Europejskiego, biznesu i mediów z terenu Belgii oraz osoby współpracujące z Domem Polski Wschodniej w Brukseli, zaangażowane w proces utrwalania dobrego wizerunku Polski w UE, wzmacniania marki naszych regionów,  budowania świadomości wspólnoty celów i kierunków działań.

Na okoliczność spotkania w Domu Polski Wschodniej w Brukseli Region Świętokrzyski przygotował specjalną ekspozycję zdjęć i fotografii krajobrazu świętokrzyskiego autorstwa Pana Janusza Buczkowskiego, światowej sławy fotografa uznawanego za jednego z twórców Kieleckiej Szkoły Krajobrazu, od 1956 stale związanego z kielecczyzną, gdzie w latach 60 – 70 tworzył Świętokrzyskie Towarzystwo Fotograficzne. Zdjęcia Pana Janusza Buczkowskiego prezentowane były na ponad 200 wystawach indywidualnych i zbiorowych, m. in. w Paryskim Muzeum Historii Fotografii, w Hiszpanii, Wielkiej Brytanii, Austrii, Niemczech, Portugalii oraz Japonii. Zdjęcia artysty znajdują się m. in. w zbiorach Muzeum Narodowego w Kielcach, Muzeum Historii Fotografii w Paryżu, oraz Muzeum Sztuk Pięknych w Moskwie. Za swoją twórczość Pan Janusz Buczkowski otrzymał również szereg nagród i odznaczeń m. in. Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski, Złoty Krzyż Zasługi oraz medal ,,Zasłużony Kulturze Gloria Artis”.

Ponadto, w tych wydarzeniach aktywny udział wziął także Pan Michael Popiel de Boisgelin Prezes Zarządu Zespołu Pałacowego Sp. z o.o. w Kurozwękach, który promował potencjał Ziemi Staszowskiej oraz walory turystyczno – rekreacyjne kompleksu Kurozwęki i Pałacu, który jest jednym z niewielu zabytków w Polsce.

W imieniu Marszałka Województwa Świętokrzyskiego, Pana Andrzeja Bętkowskiego, funkcję koordynatora na poziomie operacyjnym w 2019 r. , po raz drugi, będzie pełniło Biuro Regionalne Województwa Świętokrzyskiego w Brukseli, funkcjonujące w ramach Departamentu Polityki Regionalnej UMWŚ.

 

Galeria zdjęć

Oficjalne przekazanie koordynacji działań Domu Polski Wschodniej w Brukseli dla Województwa Świętokrzyskiego
Oficjalne przekazanie koordynacji działań Domu Polski Wschodniej w Brukseli dla Województwa Świętokrzyskiego
Oficjalne przekazanie koordynacji działań Domu Polski Wschodniej w Brukseli dla Województwa Świętokrzyskiego
Oficjalne przekazanie koordynacji działań Domu Polski Wschodniej w Brukseli dla Województwa Świętokrzyskiego
Oficjalne przekazanie koordynacji działań Domu Polski Wschodniej w Brukseli dla Województwa Świętokrzyskiego
Oficjalne przekazanie koordynacji działań Domu Polski Wschodniej w Brukseli dla Województwa Świętokrzyskiego
Oficjalne przekazanie koordynacji działań Domu Polski Wschodniej w Brukseli dla Województwa Świętokrzyskiego
Oficjalne przekazanie koordynacji działań Domu Polski Wschodniej w Brukseli dla Województwa Świętokrzyskiego
Oficjalne przekazanie koordynacji działań Domu Polski Wschodniej w Brukseli dla Województwa Świętokrzyskiego