Komunikat

Data opublikowania: 4 stycznia 2019
Komunikat
Komunikat

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego przypomina, że na stronie internetowej www.es.umws.pl projektu pozakonkursowego „Świętokrzyska Ekonomia Społeczna” istnieje możliwość publikowania ofert pracy w podmiotach ekonomii społecznej. Z kolei  jednostki samorządu terytorialnego mogą na powyższej stronie zamieszczać zamówienia publiczne zawierające aspekty i klauzule społeczne.

Oprócz informacji dotyczących bieżących działań projektowych witryna zawiera również bazę i mapę podmiotów ekonomii społecznej działających na terenie województwa świętokrzyskiego oraz edukacyjno-promocyjne pliki multimedialne dotyczące ekonomii społecznej z możliwością darmowego pobrania i rozpowszechniania.

Użyteczne linki.

Oferty pracy w PES:

http://www.es.umws.pl/potrzeby-es/oferty-pracy-w-pes

Społecznie odpowiedzialne zamówienia:

http://www.es.umws.pl/potrzeby-es/spolecznie-odpowiedzialne-zamowienia

Baza i mapa podmiotów ES:

http://www.es.umws.pl/podmioty-es-i-ich-otoczenie/baza-podmiotow-es