Ważne spotkanie Zarządu Województwa z przedstawicielami Komisji Europejskiej

Data opublikowania: 31 stycznia 2019
Ważne spotkanie Zarządu Województwa z przedstawicielami Komisji Europejskiej
Ważne spotkanie Zarządu Województwa z przedstawicielami Komisji Europejskiej

Wolfgang Munch, zastępca dyrektora wydziału ds. Polski w Departamencie Polityki Regionalnej i Miejskiej Komisji Europejskiej spotkał się dziś z marszałkiem województwa świętokrzyskiego Andrzejem Bętkowskim, wicemarszałek Renatą Janik oraz dyrektorami Departamentów Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego, odpowiadającymi za wdrażanie funduszy europejskich. Tematem rozmów były działania i cele osiągnięte w trakcie obecnej perspektywy wydatkowania środków unijnych, a także stojące przed regionem wyzwania związane z kolejnym okresem programowania.

W imieniu Zarządu Województwa gości powitał marszałek  Andrzej Bętkowski. – Cieszę się ogromnie, że mogę spotkać się z państwem i porozmawiać o ważnej sferze działania samorządu, jaką jest zarządzanie funduszami unijnymi na szczeblu regionalnym. Jest to jeden z priorytetów działania obecnego Zarządu – mówił marszałek Bętkowski. Jak dodał, to również znakomita okazja do wymiany cennych uwag, otrzymania wskazówek i podpowiedzi, które przyczynią się do owocniejszej i przynoszącej wymierne korzyści dla województwa współpracy.

Wolfgang Munch, podkreślał, że wizyta w Kielcach ma na celu zorientowanie się w potrzebach Świętokrzyskiego. – Moim zdaniem przed samorządem stoją dwa kluczowe wyzwania. Pierwszym jest utrzymanie status quo, tak by na koniec roku nie utracić unijnych pieniędzy, a drugim – przygotowanie się na przyszłość, na wyzwania, które ze względu na specyficzne uwarunkowania gospodarcze będą trudne – tłumaczył wicedyrektor wydziału ds. Polski. Jednocześnie, przedstawiciel Komisji Europejskiej zaoferował pomoc w wykonaniu ekspertyz, analiz zewnętrznych we wskazanych przez samorząd województwa obszarach.Zwrócił również uwagę na zauważalne w ostatnim czasie, przyspieszenie wydatkowania unijnych funduszy w regionie świętokrzyskim.

Podczas spotkania zaprezentowany został stan wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, osiągnięte na zakończenie 2018 roku kluczowe wskaźniki finansowe i rzeczowe oraz plany na rok bieżący. Rozmawiano również o wsparciu przedsiębiorczości, w tym inteligentnych specjalizacji regionu, którymi są branże: metalowo-maszynowa, turystyki zdrowotnej, przetwórstwa spożywczego oraz nowoczesne budownictwo.

Przedstawiciele Komisji Europejskiej zapoznali się także ze stanem zaawansowania projektu budowy campusu laboratoriów Głównego Urzędu Miar w Kielcach. To niezwykle ważna dla naszego regionu inwestycja. Budowa  Świętokrzyskiego Kampusu Laboratoryjnego Głównego Urzędu Miar będzie kosztować 162,5 miliona złotych. Dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 to kwota blisko 140 milionów złotych. Planuje się, że do końca 2023r. w stolicy regionu świętokrzyskiego powstanie centrum polskiej metrologii – miejsce, w którym spotykać się będą środowiska naukowe, badawcze oraz te bezpośrednio i pośrednio związane z przemysłem. Powstaną nowe miejsca pracy, a naukowców będzie mogło prowadzić tu swoje badania. Zaplanowano też ofertę dla firm współpracujących – korzystających ze wspartej infrastruktury oraz realizowanych projektów badawczo-rozwojowych.

 

Źródło: www.swietokrzyskie.pro

Galeria zdjęć

Ważne spotkanie Zarządu Województwa z przedstawicielami Komisji Europejskiej
Ważne spotkanie Zarządu Województwa z przedstawicielami Komisji Europejskiej
Ważne spotkanie Zarządu Województwa z przedstawicielami Komisji Europejskiej
Ważne spotkanie Zarządu Województwa z przedstawicielami Komisji Europejskiej
Ważne spotkanie Zarządu Województwa z przedstawicielami Komisji Europejskiej
Ważne spotkanie Zarządu Województwa z przedstawicielami Komisji Europejskiej
Ważne spotkanie Zarządu Województwa z przedstawicielami Komisji Europejskiej
Ważne spotkanie Zarządu Województwa z przedstawicielami Komisji Europejskiej
Ważne spotkanie Zarządu Województwa z przedstawicielami Komisji Europejskiej
Ważne spotkanie Zarządu Województwa z przedstawicielami Komisji Europejskiej
Ważne spotkanie Zarządu Województwa z przedstawicielami Komisji Europejskiej
Ważne spotkanie Zarządu Województwa z przedstawicielami Komisji Europejskiej
Ważne spotkanie Zarządu Województwa z przedstawicielami Komisji Europejskiej
Ważne spotkanie Zarządu Województwa z przedstawicielami Komisji Europejskiej