Ponad 38 mln zł unijnego dofinansowania dla szkół zawodowych - zapraszamy na warsztaty tworzenia projektów w ramach RPOWŚ 2014-2020

Data opublikowania: 12 marca 2019
Ponad 38 mln zł unijnego dofinansowania dla szkół zawodowych - zapraszamy na warsztaty tworzenia projektów w ramach RPOWŚ 2014-2020
Ponad 38 mln zł unijnego dofinansowania dla szkół zawodowych - zapraszamy na warsztaty tworzenia projektów w ramach RPOWŚ 2014-2020

Staże i praktyki dla uczniów, szkolenia dla nauczycieli, nowoczesny sprzęt dla szkół – to tylko część możliwości, jakie dają trzy tegoroczne konkursy Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego, kierowane do placówek o zawodowym profilu kształcenia. Jak przygotować projekt, aby zdobyć unijne dofinansowanie dla technikum czy szkoły branżowej? Wszystkie niezbędne informacje będzie można uzyskać podczas bezpłatnych warsztatów, organizowanych w Kielcach przez Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego UMWŚ. 

Uczestnicy warsztatów proszeni są o wybranie jednego z dwóch terminów: 19 marca lub 25 marca 2019 r. W obu tych dniach warsztaty zaplanowane są w godzinach 9.00–14.00 i odbędą się w Urzędzie Marszałkowskim w Kielcach przy ul. Paderewskiego 34 A, w sali 51 (V piętro).

Warsztaty będą dotyczyły dwóch konkursów RPOWŚ 2014-2020 z Podziałania 8.5.1 „Podniesienie jakości kształcenia zawodowego oraz wsparcie na rzecz tworzenia i rozwoju CKZiU” oraz jednego konkursu z Poddziałania 8.5.4. „Kształcenie ustawiczne – ZIT - Podniesienie jakości kształcenia zawodowego oraz wsparcie na rzecz tworzenia i rozwoju CKZiU”.

Pierwszy z konkursów dla Poddziałania 8.5.1, realizowany w formule Obszarów Strategicznej Interwencji, skierowany jest wyłącznie do szkół zawodowych z terenu trzech miast na północy regionu: Ostrowca Świętokrzyskiego, Skarżyska-Kamiennej i Starachowic. Konkurs ten został ogłoszony 27 lutego br., zaś nabór wniosków rozpocznie się 29 marca i potrwa do 23 kwietnia br. Drugi konkurs, który zostanie ogłoszony w ramach Poddziałania 8.5.1 pod koniec I kwartału br., będzie skierowany do obszaru całego województwa świętokrzyskiego.

Konkurs w ramach Poddziałania 8.5.4 dedykowany jest wyłącznie placówkom z Kieleckiego Obszaru Funkcjonalnego (miasto Kielce oraz gminy ościenne) i został on ogłoszony 27 lutego br., zaś nabór wniosków rozpocznie się 29 marca i potrwa do 23 kwietnia br.

Łączna, planowana wartość dofinansowania projektów w tych trzech konkursach to ponad 38 mln zł. Wszystkie ww. konkursy umożliwiają m. in.: 

- realizację staży i praktyk zawodowych dla uczniów, 

- doposażanie szkół i placówek kształcenia zawodowego,

-  realizację zajęć teoretyczno – praktycznych oraz doradztwa zawodowego dla uczniów,

- rozwijanie współpracy szkół zawodowych z pracodawcami,

- doskonalenie umiejętności, kompetencji i kwalifikacji nauczycieli zawodu i instruktorów praktycznej nauki zawodu.

Szczegółowe informacje oraz dokumentacja, niezbędna do przygotowania projektów, są już dostępne na portalu RPOWŚ 2014-2020 oraz w ogłoszeniach o konkursach dla Poddziałania 8.5.1 oraz dla Podziałania 8.5.4

Formuła warsztatów, organizowanych przez Departament Wdrażania EFS,  przewiduje pracę z przykładowym projektem, który uzyskał dofinansowanie w ramach uprzednio rozstrzygniętego konkursu z Poddziałania 8.5.1. Uczestnicy warsztatów będą mieli okazję przeanalizować kluczowe elementy wniosku o dofinansowanie, takie jak: opis grupy docelowej i jej rekrutacja oraz opis zadań. Warsztaty będą również okazją do rozstrzygnięcia wątpliwości, dotyczących szczegółowych zapisów regulaminu konkursu. Specjaliści z Departamentu Wdrażania EFS, w tym przedstawiciele Komisji Oceny Projektów, przedstawią ponadto zalecenia praktyczne, dotyczące tworzenia projektów.

Zgłoszenia do udziału w warsztatach przyjmujemy telefonicznie lub mailowo w Departamencie Wdrażania EFS, w Zespole ds. Programowania, tel. (41) 349-89-23, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

Zgłoszenie powinno zawierać:

- wybrany termin warsztatów

- imię i nazwisko zgłaszanej osoby lub osób,

- nazwę instytucji,

- kontakt telefoniczny.

W przypadku konieczności uwzględniania specjalnych potrzeb osób, chcących wziąć udział w warsztatach (wynikających np. z niepełnosprawności), prosimy o przekazanie niezbędnych informacji w tej sprawie.

Informujemy, iż dane osobowe uczestników warsztatów, w zakresie w jakim zostaną podane w związku ze zgłoszeniem udziału w warsztatach, będą przechowywane i przetwarzane przez Departament Wdrażania EFS UMWŚ.