18 mln zł na żłobki i opiekę nad dziećmi w wieku do 3 lat – warsztaty tworzenia projektów w ramach RPOWŚ 2014-2020

Data opublikowania: 15 marca 2019
18 mln zł na żłobki i opiekę nad dziećmi w wieku do 3 lat – warsztaty tworzenia projektów w ramach RPOWŚ 2014-2020
18 mln zł na żłobki i opiekę nad dziećmi w wieku do 3 lat – warsztaty tworzenia projektów w ramach RPOWŚ 2014-2020

Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego Urzędu Marszałkowskiego zaprasza na warsztaty, dotyczące tworzenia projektów z zakresu opieki nad dziećmi w wieku do 3 lat. Podczas spotkania omówione zostaną trzy konkursy RPOWŚ 2014 – 2020, pozwalające na dofinansowanie projektów, przewidujących różne formy opieki nad najmłodszymi mieszkańcami regionu, m. in. tworzenie żłobków, klubów dziecięcych, zatrudnianie dziennych opiekunów oraz niań. 

Warsztaty odbędą się 22 marca 2019 r. w godzinach 9.00–14.00 w Urzędzie Marszałkowskim w Kielcach przy ul. Paderewskiego 34 A, w sali 51 (V piętro).

Spotkanie będzie dotyczyło trzech konkursów, ogłaszanych przez Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego UMWŚ w ramach Podziałania 8.1.1 „Zwiększanie dostępu do opieki nad dziećmi do lat 3” RPOWŚ 2014-2020. Konkursy te różnią się obszarem, do którego kierowane jest wsparcie – jeden z konkursów dotyczy większości obszarów wiejskich regionu (Obszary Strategicznej Interwencji – obszary wiejskie o najgorszym dostępie do usług publicznych). Drugi konkurs dotyczy trzech miast: Skarżyska – Kamiennej, Starachowic oraz Ostrowca Św. (Obszary Strategicznej Interwencji – obszary funkcjonalne miast tracących funkcje społeczno-gospodarcze), zaś trzeci konkurs obejmuje obszar całego województwa. Łączne, planowane dofinansowanie projektów w ramach tych konkursów to blisko 18 mln zł.

Każdy z konkursów umożliwia zdobycie dofinansowania na m.in.: tworzenie żłobków i klubów dziecięcych od podstaw, tworzenie nowych miejsc w już istniejących placówkach dla dzieci w wieku do 3 lat, wspieranie instytucji opiekuna dziennego, a także finansowanie w ramach projektów kosztów zlecania opieki nad dziećmi, ponoszonych przez rodziców i opiekunów.

Szczegółowe informacje oraz dokumentacja, niezbędna do przygotowania projektów w ramach dwóch wymienionych konkursów (OSI obszary wiejskie oraz OSI obszary miast), dostępne są już na portalu RPOWŚ 2014-2020. Dokumentacja, dotycząca konkursu skierowanego do obszaru całego województwa, zostanie udostępniona w ostatnim tygodniu marca br.

Formuła warsztatów przewiduje pracę z przykładowym projektem, który uzyskał dofinansowanie w ramach uprzednio rozstrzygniętego konkursu. Uczestnicy warsztatów będą mieli okazję wcielić się w role ekspertów, oceniających projekty i z tej perspektywy przeanalizować kluczowe elementy wniosku o dofinansowanie, takie jak: opis grupy docelowej i jej rekrutacja, opis zadań. Warsztaty będą również okazją do rozstrzygnięcia wątpliwości, dotyczących szczegółowych zapisów regulaminu konkursu. Specjaliści z Departamentu Wdrażania EFS przedstawią ponadto zalecenia praktyczne, wynikające z szerszej analizy projektów ocenionych w ramach dotychczas przeprowadzonych konkursów z RPOWŚ 2014 – 2020.
Zgłoszenia do udziału w warsztatach przyjmujemy telefonicznie lub mailowo w Departamencie Wdrażania EFS, w Zespole ds. Programowania, tel. (41) 349-89-23, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

Zgłoszenie powinno zawierać:
– imię i nazwisko zgłaszanej osoby,
– nazwę instytucji,
– kontakt telefoniczny,
– wybrany termin warsztatów.
W przypadku konieczności uwzględniania specjalnych potrzeb osób, chcących wziąć udział w warsztatach (wynikających np. z niepełnosprawności), prosimy o przekazanie niezbędnych informacji w tej sprawie.

Informujemy, iż dane osobowe uczestników warsztatów, w zakresie w jakim zostaną podane w związku ze zgłoszeniem udziału w warsztatach, będą przechowywane i przetwarzane przez Departament Wdrażania EFS UMWŚ.

 

Źródło: www.swietokrzyskie.pro