Zapraszamy na spotkania informacyjne „Dofinansowania dla przedsiębiorstw z Funduszy Europejskich w 2019 r.”

Data opublikowania: 8 kwietnia 2019
Zapraszamy na spotkania informacyjne „Dofinansowania dla przedsiębiorstw z Funduszy Europejskich w 2019 r.”
Zapraszamy na spotkania informacyjne „Dofinansowania dla przedsiębiorstw z Funduszy Europejskich w 2019 r.”

Serdecznie zapraszamy mikro, małych i średnich przedsiębiorców z terenu województwa świętokrzyskiego na cykl spotkań oraz szkoleń informacyjnych poświęconych m.in  działaniu 2.5 Wsparcie inwestycyjne sektora MŚP ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020.

 

Spotkania i szkolenia skierowane są do przedsiębiorców, którzy:

 • posiadają wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub do rejestru przedsiębiorców - Krajowego Rejestru Sądowego;
 • prowadzą działalność gospodarczą w sposób zorganizowany i ciągły, generują przychody oraz wykazują zatrudnienie przez okres nie krótszy niż 12 miesięcy licząc wstecz od dnia rozpoczęcia naboru;
 • dotychczas nie otrzymali dofinansowania w ramach Działania 2.5 RPOWŚ na lata
  2014-2020 oraz nie są i nie były powiązane w okresie od 29.04.2018r. z podmiotami, które otrzymały dofinansowanie w ramach Działania 2.5 RPOWŚ na lata 2014-2020.

 

W programie cyklu spotkań i szkoleń m.in.

 • ogólne zasady wnioskowania w ramach konkursów,
 • omówienie regulaminu konkursów,
 • analiza kryteriów wyboru projektów.

Ponadto:

 • przedstawienie dofinansowań z krajowych programów operacyjnych,
 • Podmiotowy System Finansowania Usług Rozwojowych,
 • oferta pożyczek i poręczeń dostępnych dla przedsiębiorstw z terenu województwa świętokrzyskiego.

 

Najbliższe terminy spotkań:

 

 • 09.04.2019 r. w godz. 10:00 – 15:00 – Urząd Gminy w Słupi Jędrzejowskiej; Słupia 257, 28-350 Słupia Jędrzejowska (zapisy pod nr tel. 41 378 12 06 lub 41 370 97 17)
 • 10.04.2019 r. w godz. 10:00 -15:00 - Lokalne Centrum Wspierania Przedsiębiorczości; ul. Słabska 13, 28-400 Pińczów (zapisy pod nr tel. 41 378 12 06 lub 41 370 97 17)
 • 10.04.2019 r., w godz. 9:00-12:00 - Urząd Gminy w Bogorii ul. Opatowska 13; 28-210 Bogoria (15 832 33 54 lub 15 864 20 74)
 • 12.04.2019 r. w godz. 10:00 -15:00 – Urząd Miasta i Gminy w Małogoszczu; ul. Jaszowskiego 3a, 28-366 Małogoszcz (zapisy pod nr tel. 41 378 12 06 lub 41 370 97 17)
 • 15.04.2019 r. w godz. 10:00-15:00 – Miejsko-Gminne Centrum Kultury; ul. Kazimierza Wielkiego 15; 28-130 Stopnica (zapisy pod nr tel. 41 378 12 06 lub 41 370 97 17)
 • 16.04.2019 r. w godz. 10:00 -15:00 – Starostwo Powiatowe w Busku-Zdroju; al. Mickiewicza 15; 28-100 Busko-Zdrój (zapisy pod nr tel. 41 378 12 06 lub 41 370 97 17)
 • 17.04.2019 r. w godz. 10:00-13:00 w siedzibie Głównego Punktu Informacyjnego w Kielcach, ul. Św. Leonarda 1 (zapisy pod nr tel. 800 800 440 lub 41 340 30 25)
 • 17.04.2019 r. w godz. 09:00-13:00 w Centrum Kształcenia Ustawicznego w Ostrowcu Świętokrzyskim, ul.Sandomierska 26a (zapisy pod nr tel.15 832 33 54 lub 15 864 20 74)
 • 17.04.2019 r. w godz. 10:00-15:00 - Centrum Kultury w Tuczępach; Tuczępy 36, 28-142 Tuczępy (zapisy pod nr tel. 41 378 12 06 lub 41 370 97 17)
 • 18.04.2019 r. w godz. 10:00-15:00 – Urząd Gminy w Złotej; Ul. Sienkiewicza 79; 28-425 Złota (zapisy pod nr tel. 41 378 12 06 lub 41 370 97 17)
 • 18.04.2019 r. w godz. 10:00-13:00 w siedzibie Głównego Punktu Informacyjnego w Kielcach, ul. Św. Leonarda 1. (zapisy pod nr tel. 800 800 440 lub 41 340 30 25)
 • 24.04.2019 r. w godz. 10:00-15:00 – Urząd Miasta i Gminy w Kazimierzy Wielkiej; ul. Kościuszki 12; 28-500 Kazimierza Wielka (zapisy pod nr tel. 41 378 12 06 lub 41 370 97 17)
 • 24.04.2019 r. w godz. 10:00-13:00 w siedzibie Głównego Punktu Informacyjnego w Kielcach, ul. Św. Leonarda 1. (zapisy pod nr tel. 800 800 440 lub 41 340 30 25)
 • 25.04.2019 r. w godz. 10:00-15:00 – Urząd Miasta i Gminy w Działoszycach; ul. Skalbmierska 5; 28-440 Działoszyce (zapisy pod nr tel. 41 378 12 06 lub 41 370 97 17)
 • 26.04.2019 r. w godz. 10:00-15:00 – Urząd Miasta i Gminy w Nowym Korczynie; siedziba przy ul. Buskiej 7; 28-136 Nowy Korczyn (zapisy pod nr tel. 41 378 12 06 lub 41 370 97 17)
 • 26.04.2019 r. w godz. 10:00-13:00 w siedzibie Głównego Punktu Informacyjnego w Kielcach, ul. Św. Leonarda 1. (zapisy pod nr tel. 800 800 440 lub 41 340 30 25)
 • 07.05.2019 r. w godz. 09:30-13:30 sala Gminnego Centrum Kultury w Bałtowie, Bałtów 32 (zapisy pod nr tel. 15 832 33 54 lub 15 864 20 74)
 • 08.05.2019 r. w godz. 10:00-15:00 – Urząd Gminy w Wodzisławiu; ul.Krakowska 6; 28-330 Wodzisław (zapisy pod nr tel. 41 378 12 06 lub 41 370 97 17)
 • 09.05.2019 r. w godz. 09:30-13:30 sala Gminnego Centrum Informacji w Kunowie, ul. Warszawska 48 (zapisy pod nr tel. 15 832 33 54 lub 15 864 20 74)
 • 10.05.2019 r. w godz. 10:00-13:00 w siedzibie Głównego Punktu Informacyjnego w Kielcach, ul. Św. Leonarda 1. (zapisy pod nr tel. 800 800 440 lub 41 340 30 25)
 • 10.05.2019 r. w godz. 09:30-13:30 sala posiedzeń Rady Gminy w Waśniowie, Rynek 24 (zapisy pod nr tel. 15 832 33 54 lub 15 864 20 74)
 • 17.05.2019 r. w godz. 12:30-16:00 Centrum Obsługi Inwestora w Skarżysku - Kamiennej, ul. Legionów 122D, I piętro, sala 118
  (zapisy pod nr tel. 800 800 440 lub 41 340 30 25)
 • 20.05.2019 r. w godz. 15:00-18:30 sala konferencyjna Urzędu Gminy w Radoszycach, ul. 1 Maja 7 (zapisy pod nr tel. 800 800 440 lub 41 340 30 25)
 • 21.05.2019 r. w godz. 10:00-13:00 w siedzibie Głównego Punktu Informacyjnego w Kielcach, ul. Św. Leonarda 1. (zapisy pod nr tel. 800 800 440 lub 41 340 30 25)

Informujemy, że termin szkolenia w Wodzisławiu uległ zmianie. Za utrudnienia przepraszamy.

Udział w spotkaniu jest bezpłatny. Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc o udziale decyduje kolejność zgłoszeń.


Po zakończeniu zapraszamy na indywidualne konsultacje.


W przypadku zgłoszeń dokonanych przez osoby niepełnosprawne prosimy o podanie zakresu koniecznych udogodnień, które ewentualnie moglibyśmy zapewnić.

 

 

Dane kontaktowe Punktów:

 • Kielce, ul. Św. Leonarda 1 (czynny od 8.00 do 16.00, w poniedziałki do 18.00)
 • Busko-Zdrój, al. Mickiewicza 15 (czynny od 7.30 do 15.30, w poniedziałki do 17.30)
 • Sandomierz, ul. Mickiewicza 34 (czynny od 7.30.00 do 15.30, w poniedziałki do 17.30)

Więcej informacji na stronie http://www.2014-2020.rpo-swietokrzyskie.pl w zakładce Punkty Informacyjne.

Galeria zdjęć

Zapraszamy na spotkania informacyjne „Dofinansowania dla przedsiębiorstw z Funduszy Europejskich w 2019 r.”
Zapraszamy na spotkania informacyjne „Dofinansowania dla przedsiębiorstw z Funduszy Europejskich w 2019 r.”
Zapraszamy na spotkania informacyjne „Dofinansowania dla przedsiębiorstw z Funduszy Europejskich w 2019 r.”

Załączone pliki: