Na wparcie psychologiczne i hostel dla uzależnionych od alkoholu

Data opublikowania: 15 kwietnia 2019
Na wparcie psychologiczne i hostel dla uzależnionych od alkoholu
Na wparcie psychologiczne i hostel dla uzależnionych od alkoholu

-Na wsparcie psychologiczne i hostel dla uzależnionych od alkoholu Stowarzyszenie „Nadzieja Rodzinie” w Kielcach i Klasztor Podwyższenia Krzyża Świętego Zakonu Braci Mniejszych Konwentualnych (Franciszkanów) w Chęcinach otrzymają w sumie prawie 3,4 miliona złotych dofinansowania unijnego na rozwój wysokiej jakości usług zdrowotnych – poinformowała podczas konferencji wicemarszałek Renata Janik.

Podczas ostatniego posiedzenia Zarząd Województwa wybrał do dofinansowania projekty złożone przez Stowarzyszenie „Nadzieja Rodzinie” w Kielcach i Klasztor Podwyższenia Krzyża Świętego Zakonu Braci Mniejszych Konwentualnych (Franciszkanów) w Chęcinach.
– Na konkurs w ramach Osi 9 – Włączenie społeczne i walka z ubóstwem Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego, poddziałania „Rozwój wysokiej jakości usług zdrowotnych” wpłynęły 3 projekty. W wyniku oceny merytorycznej 2 z nich zostały ocenione pozytywnie i otrzymają dofinansowanie – mówiła wicemarszałek Renata Janik.
Stowarzyszenie „Nadzieja Rodzinie” w Kielcach na realizację projektu „Poprawa dostępności usług zdrowotnych szansą na niezależność mieszkańców województwa świętokrzyskiego” otrzymało dofinansowanie unijne w wysokości 2 425 883, 70 zł. Koszt całkowity projektu to 2 623 883, 70 zł.

– Projekt ma na celu utworzenie hostelu dla osób uzależnionych od alkoholu, w sumie 14 miejsc. Uczestnikami projektu będą osoby zagrożone ubóstwem i wykluczeniem społecznym z powodu alkoholizmu, w tym osoby z niepełnosprawnością. W ramach projektu łącznie 70 osób skorzysta m.in. ze wsparcia psychologicznego i psychiatrycznego. Realizacja projektu potrwa od czerwca tego roku do czerwca 2022 roku – poinformowała wicemarszałek Renata Janik.

Z kolei Klasztor Podwyższenia Krzyża Świętego Zakonu Braci Mniejszych Konwentualnych (Franciszkanów) w Chęcinach na realizację projektu „Readaptacja osób uzależnionych do społeczeństwa” otrzymał dofinansowanie unijne w wysokości 673 933, 10 zł. Koszt całkowity projektu to 759 763, 58 zł. Franciszkanie zamierzają rozwinąć system pomocy osobom uzależnionym od alkoholu lub substancji psychoaktywnych, w tym od tzw. dopalaczy (40 osób). Osoby uzależnione będą mogły wziąć udział w terapii indywidualnej i grupowej, specjalistycznych warsztatach, czy skorzystać z opieki psychologicznej.
– W ramach projektu w Połańcu o 10 miejsc rozbudowany zostanie hostel dla osób uzależnionych od alkoholu „Wspólnota”. Jest to jedyny w województwie ośrodek koedukacyjny, prowadzący pogłębioną terapię uzależnień od alkoholu – dodała wicemarszałek Renata Janik.

Projekt będzie realizowany od lipca 2019 r. do sierpnia 2021 r.

 

Źródło: www.swietokrzyskie.pro