Zapraszamy na warsztaty tworzenia projektów RPOWŚ 2014-2020, dotyczących aktywnej integracji osób zagrożonych wykluczeniem

Data opublikowania: 4 czerwca 2019
Zapraszamy na warsztaty tworzenia projektów RPOWŚ 2014-2020, dotyczących aktywnej integracji osób zagrożonych wykluczeniem
Zapraszamy na warsztaty tworzenia projektów RPOWŚ 2014-2020, dotyczących aktywnej integracji osób zagrożonych wykluczeniem

Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego UMWŚ zaprasza na warsztaty tworzenia projektów przewidujących kompleksową aktywizację społeczno – zawodową osób zagrożonych wykluczeniem. Spotkanie, zaplanowane na 11 czerwca br. będzie poświęcone konkursowi z Działania 9.1 „Aktywna integracja zwiększająca szanse na zatrudnienie” RPOWŚ 2014-2020, skierowanemu do obszarów wiejskich województwa świętokrzyskiego. 

   

Warsztaty odbędą się 11 czerwca 2019 r., w godz. 9.00 – 14.00 w Urzędzie Marszałkowskim w Kielcach przy ul. Paderewskiego 34 A, w sali 53 (V piętro).

Konkurs z Działania 9.1 „Aktywna integracja zwiększająca szanse na zatrudnienie” skierowany jest do Obszarów Strategicznej Interwencji - obszarów wiejskich o najgorszym dostępie do usług publicznych (63 gminy wiejskie województwa świętokrzyskiego). Łączna, planowana kwota wsparcia projektów wynosi ponad 7,2 mln zł. Konkurs umożliwia zdobycie dofinansowania na kompleksową i zindywidualizowaną aktywizację osób zagrożonych wykluczeniem, poprzez wsparcie edukacyjne, społeczne i zawodowe. Projekty mogą obejmować m. in.:

- kontrakty socjalne, w których możliwe jest zastosowanie pracy socjalnej, prac społecznie użytecznych, usług aktywnej integracji oraz działań o charakterze środowiskowym,

- programy integracji społecznej i zawodowej osób z niepełnosprawnościami,

- terapię oraz poradnictwo indywidualne i grupowe (w tym psychologiczne i psychospołeczne) wspierające umiejętności społeczne i zawodowe umożliwiające powrót do życia społecznego i zawodowego,

- kursy, szkolenia i inne zajęcia umożliwiające podniesienie kwalifikacji i kompetencji zawodowych;

- działania związane z animacją lokalną, streetworkingiem, coachingiem, treningiem pracy,

- aktywizację zawodową poprzez staże, subsydiowane zatrudnienie, zatrudnienie wspomagane dla osób z niepełnosprawnościami, poradnictwo zawodowe, pośrednictwo pracy, usługi trenera pracy;

- reintegrację społeczną i zawodową realizowaną przez Warsztaty Terapii Zajęciowej (WTZ), Zakłady Aktywności Zawodowej (ZAZ), Kluby Integracji Społecznej (KIS) i Centra Integracji Społecznej (CIS), w tym tworzenie nowych CIS, KIS i ZAZ. 

Departament Wdrażania EFS będzie prowadził nabór wniosków od 28 czerwca do 12 lipca 2019 r. Szczegółowe informacje oraz dokumentacja niezbędna do przygotowania projektów dostępne są na portalu RPOWŚ 2014-2020.   

Program warsztatów przewiduje:

- odpowiedzi na pytania i rozstrzyganie wątpliwości, dotyczących tworzenia wniosku o dofinansowanie.

- prezentację regulaminu konkursu z Poddziałania 9.1,

- omówienie przebiegu i kryteriów oceny projektów przez ekspertów z Komisji Oceny Projektów Departamentu Wdrażania EFS,

- omówienie zasad tworzenia budżetu projektu,

Zgłoszenia do udziału w warsztatach przyjmujemy telefonicznie lub mailowo w Departamencie Wdrażania EFS,  tel. (41) 349-89-23, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

Zgłoszenie powinno zawierać:

- imię i nazwisko zgłaszanej osoby,

- nazwę instytucji,

- kontakt telefoniczny.

W przypadku konieczności uwzględniania specjalnych potrzeb osób, chcących wziąć udział w warsztatach (wynikających np. z niepełnosprawności), prosimy o przekazanie niezbędnych informacji w tej sprawie.

Informujemy, iż dane osobowe uczestników szkolenia, w zakresie w jakim zostaną podane w związku ze zgłoszeniem udziału w warsztatach, będą przechowywane i przetwarzane przez Departament Wdrażania EFS UMWŚ.    

 Źródło: Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego