Innowacyjne wyposażenie dla koneckiej kardiologii

Data opublikowania: 30 sierpnia 2019
Innowacyjne wyposażenie dla koneckiej kardiologii
Innowacyjne wyposażenie dla koneckiej kardiologii

Nowoczesną, aparaturę medyczną niezbędną do szybkiej diagnostyki kardiologicznej, monitorowania stanu zdrowia pacjentów po zabiegach kardiologicznych oraz leczenia ciężkich i powikłanych schorzeń serca i układu krążenia zyskał Szpital Specjalistyczny im. Św. Łukasza w Końskich.

Aparatura została dostarczona do szpitala w ramach realizacji projektu unijnego pn. „Poprawa jakości i dostępności do usług zdrowotnych poprzez doposażenie Działu Kardiologicznego”. Całkowity koszt projektu to ok. 4,2 mln zł. z czego 85% to dofinansowanie ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego. Pozostałe 15% to wkład własny ZOZ w Końskich.

W ramach projektu dostarczono za kwotę ok.1,3 mln zł :
• echokardiograf przenośny
• echokargiograf z sondą do badań przezprzełykowych
• 2 pompy strzykawkowe z uchwytami mocującymi,
• respirator do wentylacji bezinwazyjnej
• Zautomatyzowany analizator bezpieczeństwa
• aparat EKG z 12 odprowadzeniami
• centrale monitorujące z kardiomonitorami dla 10 stanowisk intensywnej opieki kardiologicznej

Pozwoli to na wdrożenie nowych, innowacyjnych technologii medycznych, skuteczniejszą diagnostykę i terapię, poprawi bezpieczeństwo pacjentów, przez co przyczyni się do poprawy skuteczności leczenia.
Trwa postępowanie przetargowe na zakup wartego ponad 2,9 mln zł angiografu do funkcjonującej w ramach Działu Pracowni Hemodynamiki. Nowoczesny aparat służący do obrazowania tętnic wieńcowych zastąpi 12-letnie urządzenie, które będzie dalej wykorzystywane w Pracowni Radiologii Inwazyjnej.

 

Źródło: www.swietokrzyskie.pro